16
May

Kommittémöte: Digital ekonomi

Nästa möte i vår kommitté för Digital ekonomi äger rum i Stockholm den 16 maj, kl. 10.00–12.00. Mötet leds av ordförande Sara Övreby, Samhällspolitisk chef på Google. För mer information om hur du kan engagera dig…

Läs mer
16
Apr

Kommittémöte: Handel & investeringar

Nästa möte i vår kommitté Handel & investeringar äger rum i Stockholm den 16 april, kl. 13.00–15.00. Mötet leds av ordförande Paul Palmstedt, Head of External Corporate Communications & Affairs på Electrolux AB, samt vice ordförande…

Läs mer
22
Mar

ICC Sveriges Årsmöte 2024

ICC Sveriges årsmöte med tillhörande högnivåseminarium äger rum den 22 mars 2024. Närvaro endast för bekräftade deltagare. Om du inte erhållit din personliga inbjudan, vänligen kontakta info@icc.se

Läs mer
19
Mar

Kommittémöte: Trade Finance

Nästa möte i vår kommitté Trade Finance äger rum i Stockholm den 19 mars, kl. 10.00–12.00. Mötet leds av ordförande Candan Stam, Senior Product and Project Manager, Danske Bank. För mer information om hur du kan…

Läs mer
19
Feb

Världshandelsfrukost 2024

Vad påverkar företags internationella affärer 2024? Vår årliga Världshandelsfrukost är ett perfekt tillfälle att dyka ner i vilka frågor som kommer att påverka företags verksamheter och internationella affärer under året, vilka prioriteringar som ligger på…

Läs mer
12
Jan

Extrainsatt kommittémöte: Marknadsföring

Med anledning av den pågående revideringen av ICC:s Marknadsföringskod bjuds ledamöterna in till ett extrainsatt digitalt möte för konsultationer om hittills cirkulerade utkast. Vill du delta i arbetet för ansvarsfull marknadsföring? Vänligen kontakta Henrik Blomqvist,…

Läs mer
18
Dec

Kommittémöte: Digital ekonomi

Nästa möte i vår kommitté Digital ekonomi äger rum i Stockholm den 18 december, kl. 14.00–16.00. Mötet leds av ordförande Sara Övreby, Google Sweden AB.   För mer information om hur du kan engagera dig…

Läs mer
15
Dec

Kommittémöte: Marknadsföring

Nästa möte i vår Marknadsföringskomitté äger rum i Stockholm den 15 december, kl. 10.00–12.00. Mötet leds av ordförande Maria Mossenberg, Director of Corporate Affairs & Engagement, L’Oréal Sverige AB.

Läs mer
29
Nov

Kommittémöte: Skiljedom

Nästa möte i vår Skiljedomskommitté äger rum i Stockholm den 29 november, kl. 14.00–16.00. Mötet leds av ordförande Therese Isaksson, Westerberg & Partners.   För mer information om hur du kan engagera dig i ICC:s arbete…

Läs mer
23
Nov

GTR Nordics 2023

GTR NORDICS 2023 | Medlemsrabatt Den 23 november går årets upplaga av GTR Nordics av stapeln på Radisson Blu Waterfront i Stockholm. Årets konferens fokuserar på de många utmaningar som påverkar handel just nu, från…

Läs mer
08
Nov

Kommittémöte: Handel & investeringar

Tema för mötet är WTO och den kommande ministerkonferensen MC13, samt EU:s strategi för ekonomisk säkerhet, dess effekter på näringslivet och handelspolitikens roll i att stärka resiliensen i globala värdekedjor. Deltar gör bl.a. Sveriges nya…

Läs mer
26
Oct

Kommittémöte: Immaterialrätt

Nästa möte i kommittén för Immaterialrätt äger rum den 26 oktober, kl. 14.00–16.00. Fokus för mötet kommer bl.a. att vara hur utvecklingen inom AI påverkar immaterialrättsområdet. Talar gör Tobias Kempas, advokat på Advokatfirman Vinge, som tidigare…

Läs mer
10
Oct

Kommittémöte: Handelsrätt

Nästa möte i Kommittén för Handelsrätt äger rum den 10 oktober kl 16:00-17:30. Mötet leds av ordförande Oscar Tiberg, Chouette Advokatbyrå.   Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta Henrik Blomqvist.…

Läs mer
09
Oct

Kommittémöte: Trade Finance

Nästa möte i vår kommitté Trade Finance äger rum i Stockholm den 9 oktober, kl. 10.00–12.00. Mötet leds av ordförande Candan Stam, Senior Product and Project Manager, Danske Bank. För mer information om hur du kan…

Läs mer
18
Sep

Kommittémöte: Konkurrens

Nästa möte i vår Konkurrenskommitté äger rum dem 18 september kl 14:00-16:00. Mötet leds av ordförande Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance på Skanska, och vice ordförande Elisabeth Eklund, partner på advokatfirman Delphi. För information…

Läs mer
10
May

Rundabordsdiskussion: The Future of the WTO

Det globala handelslandskapet blir allt mer komplext för företag att navigera. Geopolitiska spänningar förvärras och nationella säkerhetsfrågor ges ökad tonvikt. Digital handel och framväxande teknologier omformar handeln, och behovet av att hantera klimatförändringarna och möjliggöra…

Läs mer
03
Apr

Kommittémöte: Konkurrens

Nästa möte i vår Konkurrenskommitté äger rum den 3 april, kl. 14.00–16.00. Mötet leds av ordförande Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance på Skanska, och vice ordförande Elisabeth Eklund, partner på advokatfirman Delphi.   För mer information om hur…

Läs mer
31
Mar

ICC Sverige Årsmöte 2023

ICC Sverige Årsmöte 2023 ICC Sveriges årsmöte med tillhörande högnivåseminarium äger rum den 31 mars 2023. Närvaro endast för bekräftade deltagare. Om du inte erhållit din personliga inbjudan, vänligen kontakta info@icc.se

Läs mer
21
Feb

ICC Världshandelsfrukost 2023

Vad påverkar företags internationella affärer 2023? Vår årliga Världshandelsfrukost är ett perfekt tillfälle att dyka ner i vilka frågor som kommer att påverka företags verksamheter och internationella affärer under året, vilka prioriteringar som ligger på…

Läs mer
06
Feb

18th ICC International Commercial Mediation Competition

The ICC International Commercial Mediation Competition is one of the biggest educational competitions worldwide dedicated exclusively to international commercial mediation. The 18th ICC International commercial Mediation Competition will take place in Parison on February 6–11,…

Läs mer
15
Dec

Frukostsalong: COP27

Vad kom länderna egentligen överens om i Egypten? Hur långt har vi kvar till en fullständig operationalisering av artikel 6 och ett effektivt system för internationell handel med utsläppsrätter?  Vad kan vi förvänta oss inför…

Läs mer
15
Dec

Kommittémöte: Trade Finance (extrainsatt)

Med anledning av inkomna Opinions samlas vår Trade Finance-kommitté den 15 december, kl. 13.30–15.00. Under mötet kommer den svenska kommitténs ställning till de inkomna frågeställningarna att diskuteras. Mötet sker digitalt och leds av ordförande Ylva Westlund, Senior Trade Finance Specialist, Swedbank. Om…

Läs mer
30
Nov

ICC Sverige Överstyrelse

Mötet är endast öppet för ledamöter i ICC Sveriges Överstyrelse. Överstyrelsen består av består av ledare från våra olika medlemsföretag och -organisationer och ansvarar för att staka ut prioriteringar för den svenska organisationen.

Läs mer
29
Nov

Kommittémöte: Skiljedom

Nästa möte i vår kommitté för Skiljedom äger rum den 29 november, kl. 15.00–17.00. Mötet leds av ordförande Therese Isaksson, partner på advokatfirman Westerberg & Partners, och vice ordförande Patricia Shaughnessy, docent vid Stockholms Universitet.…

Läs mer
22
Nov

Kommittémöte: Immaterialrätt

Nästa möte i kommittén för Immaterialrätt äger rum den 22 november, kl. 14.00–16.00. Mötet leds av ordförande Eva Blum, Legal Counsel på IKEA of Sweden AB, och vice ordförande Thomas Lindqvist, advokat på LINQ Advokatbyrå.…

Läs mer
21
Nov

Kommittémöte: Handel & Investeringar

Nästa möte i kommittén för Handel och investeringar äger rum den 21 november kl. 15.00–17.00. Mötet leds av ordförande Ulf Pehrsson, Telefonaktiebolaget L M Ericsson. Är du intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta…

Läs mer
16
Nov

Kommittémöte: Skatter

Nästa möte i vår Skattekommitté äger rum den 16 november, kl. 10.00–12.00. Mötet leds av ordförande Yvonne Bertlin, CFO, AstraZeneca AB och vice ordförande Karin Attorps, Partner på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB.   För mer information om…

Läs mer
29
Oct

Kommissionsmöte: Arbitration & ADR

Nästa möte i vår internationella kommission Arbitration Commission äger rum den 29 oktober. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
24
Oct

Kommittémöte: Hållbarhet

Nästa möte i kommittén för Hållbarhet äger rum den 24 oktober kl. 13.00–15.00. Mötet leds av ordförande Lena Hök, Skanska AB. Är du intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta alfred.ram@icc.se

Läs mer
20
Oct

Kommittémöte: Digital Ekonomi

Nästa möte i kommittén för Digital ekonomi äger rum den 20 oktober kl. 15.00–17.00. Mötet leds av ordförande Sara Övreby, Google Sweden AB. Är du intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta alfred.ram@icc.se

Läs mer
12
Oct

Kommittémöte: Handelsrätt

Nästa möte i kommittén för Handelsrätt äger rum den 12 oktober kl. 16.00–17.30. Mötet leds av ordförande Oscar Tiberg, Chouette Advokatbyrå AB. Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta alfred.ram@icc.se

Läs mer
11
Oct

ICC Sverige Överstyrelse

Mötet är endast öppet för ledamöter i ICC Sveriges Överstyrelse. Överstyrelsen består av består av ledare från våra olika medlemsföretag och -organisationer och ansvarar för att staka ut prioriteringar för den svenska organisationen.

Läs mer
10
Oct

Delegationsresa till ICC:s Skiljedomstol

Vill du veta mer om arbetet i ICC:s världsledande tvistlösningsinstitut och hur du kan förbättra dina chanser att få uppdrag som skiljedomare under ICC:s förfaranden? Nu har vi glädjen att bjuda in till en delegationsresa…

Läs mer
29
Sep

Kommissionsmöte: Competition

Nästa möte i vår internationella kommission Competition äger rum i ett hybridformat (Paris/online) torsdagen den 29 september, kl. 14.00–16.30. Vid mötet deltar ordföranden för den franska konkurrensmyndigheten, Benoît Coeuré, för att diskutera europeisk tillämpning av konkurrensrätt i…

Läs mer
27
Sep

Kommittémöte: Marknadsföring

Nästa möte i kommittén för Marknadsföring äger rum den 27 september kl. 10.00–12.00. Mötet leds av ordförande Maria Mossenberg, L’Oréal, och vice ordförande Helén Waxberg, Waxberg Law. Om du är intresserad av att ingå i…

Läs mer
22
Sep

Kommittémöte: Trade Finance

Nästa möte i kommittén för Trade finance äger rum digitalt den 22 september kl. 10.00. Mötet leds av ordförande Ylva Westlund från Swedbank. Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta alfred.ram@icc.se

Läs mer
21
Sep

Kommittémöte: Konkurrens

Nästa möte i vår Konkurrenskommitté äger rum den 21 september, kl. 14.00–16.00. Mötet leds av ordförande Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance på Skanska, och vice ordförande Elisabeth Eklund, partner på advokatfirman Delphi.   För mer information om hur…

Läs mer
09
Sep

Arbetsgruppsmöte: Plastic Pollution

Arbetsgruppsmöte i den internationella arbetsgruppen som följer och kommer med näringslivets inspel till de pågående förhandlingarna inom FN om ett rättsligt bindande instrument mot plastföroreningar. Mejla alfred.ram@icc.se om du vill veta mer om hur du…

Läs mer
16
Jun

Kommissionsmöte: Marketing & Advertising

Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Marketing & Advertising äger rum 16 juni. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
14
Jun

Kommittémöte: Trade Finance (extrainsatt)

Med anledning av en sent inkommen Opinion och ett extrainsatt kommissionsmöte sammanträder vår Trade Finance-kommitté den 14 juni. Under mötet kommer det svenska kommitténs ställning till den inkomna frågeställningen att diskuteras. Mötet sker digitalt och leds av…

Läs mer
08
Jun

Kommittémöte: Handels- och investeringskommittén

Nästa kommissionsmöte i vår Handels- och investeringskommitté äger rum den 8 juni kl. 15.00–17.00. Under kommittémötet kommer vi att belysa och diskutera geopolitikens ökade inverkan på internationell handel och investeringar, både mot bakgrund av den ryska…

Läs mer
03
Jun

Kommittémöte: Hållbarhet

Vårens möte i vår kommitté Hållbarhet äger rum den 3 juni, kl. 08.00–10.00. Kommittémötet arrangeras i direkt anslutning till den sista dagen av FN:s miljökonferens Stockholm +50. Konferensen innebär att det kommer att befinna sig många internationella…

Läs mer
31
May

Extrainsatt kommissionsmöte:

Extrainsatt kommissionsmöte i vår internationella Commission on Arbitration & ADR med anledning av lanseringen av rapporten Leveraging Technology for Fair, Effective and Efficient International Arbitration Proceedings äger rum 31 maj kl 14.30–16.30. För mer information om hur du…

Läs mer
24
May

Kommittémöte: Immaterialrätt

Nästa möte i vår Immaterialrättskommitté äger rum den 24 maj, kl. 15.00–17.00. Vad är egentligen värdet på immateriella rättigheter? Vad driver värdet i en patentportfölj och vad står ett organisationsvarumärke för? Det är några av de…

Läs mer
19
May

Kommittémöte: Skatter

Nästa kommissionsmöte i vår Skattekommitté äger rum den 19 maj. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
17
May

Kommissionmöte: Intellectual Property

Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Intellectual Property äger rum den 17 maj. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
17
May

Kommissionsmöte: Intellectual Property

Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Intellectual Property äger rum den 17 maj kl 13.00–16.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
10
May

ICC Global Finance Forum

ICC Global Finance Forum This fully virtual event – which is immediately preceded by the ICC Banking Commission spring meeting – will bring together a diverse network of over 3,000 participants from the public and private sectors for practical discussions about pressing trade finance and investment issues.  The…

Läs mer
04
May

Kommissionsmöte: Digital Economy

Nästa möte i vår internationella Commission on Digital Economy äger rum den 3 maj. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
03
May

Kommissionsmöte: Taxation

Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Taxation äger rum 3 maj kl. 13.00–16.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
03
May

Kommissionsmöte: Taxation

Nästa möte i vår internationella Commission on Taxation äger rum den 3 maj. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
27
Apr

Kommittémöte: Digital ekonomi

Nästa möte i vår kommitté för Digital ekonomi äger rum den 27 april, kl. 15.00–17.00. Mötet leds av ordförande Sara Övreby, Google Sweden, och vice ordförande Axel Tandberg, Legal Works. För mer information om agenda och…

Läs mer
26
Apr

Kommittémöte: Handelsrätt

Nästa möte i vår Handelsrättskommitté äger rum den 26 april, kl. 16.00–17.30. Mötet leds av ordförande Oscar Tiberg, Chouette. För mer information om agenda och hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med handelsrättsfrågor,…

Läs mer
25
Apr

Kommissionsmöte: Environment & Energy

Nästa möte i vår internationella kommission Global Environment & Energy Commission äger rum digitalt den 25 april. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
20
Apr

Kommissionsmöte: Banking

Nästa möte i vår internationella kommission Banking Commission äger rum 20-21 april. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
13
Apr

Kommissionsmöte: Competition

Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Competition äger rum 13 april. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
07
Apr

Kommittémöte: Konkurrens

Nästa möte i vår Konkurrenskommitté äger rum den 7 april, kl. 14.00–15.30. Mötet leds av ordförande Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance på Skanska, och vice ordförande Elisabeth Eklund, partner på advokatfirman Delphi. För mer information om…

Läs mer
06
Apr

Kommittémöte: Skiljedom

Nästa möte i kommittén för Skiljedom äger rum den 6 april kl. 15.00. Mötet leds av ordförande Therese Isaksson och vice ordförande Patricia Shaughnessy. Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta henrik.blomqvist@icc.se

Läs mer
05
Apr

Frukost för bolagsjurister

ICC bjuder den 5 april in till frukost för bolagsjurister med Claudia Salomon. Under frukosten kommer Claudia att ge en introduktion till ICC:s Skiljedomstol. Mer information om frukosten och en länk till inbjudan hittar ni…

Läs mer
01
Apr

ICC Sverige Årsmöte 2022

Varmt välkommen att delta vid ICC Sveriges årsmöte med efterföljande seminarium! ICC Sveriges årsmöte 2022 äger rum digitalt den 1 april, kl. 10.00–11.30. Efter nära två år av olika åtgärder kopplade till pandemin ser vi…

Läs mer
29
Mar

Kommissionsmöte: Arbitration

Nästa möte i vår internationella kommission Arbitration Commission äger rum den 29 mars. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
23
Mar

Kommittémöte: Trade finance

Nästa möte i kommittén för Trade finance äger rum digitalt den 23 mars kl. 10.00. Mötet leds av ordförande Ylva Westlund från Swedbank. Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta henrik.blomqvist@icc.se

Läs mer
09
Mar

Kommittémöte: Marknadsföring

Nästa möte i kommittén Marknadsföring äger rum den 9 mars kl. 10.00. Mötet leds av ordförande Maria Mossenberg, L’Oréal, och vice ordförande Helén Waxberg, Waxberg Law. Om du är intresserad av att ingå i kommittén,…

Läs mer
08
Feb

Briefing: Outcomes of COP26

Vad var det som hände på COP26? Vad betyder det för det globala klimatarbetet framgent, och vad kan vi vänta oss av COP27? Den 8 februari samlar vi COP26-förhandlare och näringslivsrepresentanter till en digital briefing. Mötet…

Läs mer
03
Feb

Global Briefing med Mathias Cormann

I arbetet med att utveckla policy som underlättar handel arbetar ICC nära olika regionala och internationella organisationer. En sådan organisation är OECD, i vilken vi bland annat diskuterar utvecklingen för policyområden som skatter och digital…

Läs mer
02
Feb

Kommissionsmöte: Trade and Investment

Nästa möte i vår internationella kommission Trade and investment äger rum digitalt den 2 februari. Mötet ommer att fokusera på kommissionens prioriteringar under 2022. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra…

Läs mer
02
Feb

Arbetsmöte: Cybersäkerhet

FN har nyss inlett en tvåårig process för att förhandla fram ett globalt fördrag om cyberbrottslighet. Förhandlingarna löper parallellt med uppdateringen av den redan existerande Budapestkonventionen om IT-brottslighet, som bl.a. Sverige har skrivit under. Förhandlingarna…

Läs mer
02
Feb

Working Group on Biodiversity

Det första mötet i ICC:s nya internationella arbetsgrupp om biologisk mångfald, ICC Working Group on Biodiversity, äger rum den 2 februari 2022. Mötet kommer att fokusera på utvecklingen inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald,…

Läs mer
10
Jan

ICC Business Roundtable on Cybercrime

ICC:s internationella arbetsgrupp Cyber Security lanserade nyligen sin issue brief: Call for Government Action on Cyber Security som visar på de cybersäkerhetsrisker som företag ställs inför. Pappret adresserar den stora ekonomiska kostnad och samhällspåverkan som brott på internet har och vilka…

Läs mer
16
Dec

Kommittémöte: Handel och investeringar

Höstens möte i handels- & investeringskommittén äger rum den 16 december, 2021. Kommittén leds av ordförande Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations på Ericsson och vice ordförande Carolina Dackö, partner på Mannheimer Swartling.   Vänligen notera att…

Läs mer
08
Dec

ICC ESCWA Regional Economic Forum

ICC ESCWA Regional Economic Forum What are the biggest trends shaping entrepreneurship and innovation in the Arab region? How can the region rebuild trust, resilience and economic growth after Covid? The International Chamber of Commerce…

Läs mer
03
Dec

Kommissionsmöte: Marketing and Advertising

Höstens möte i vår internationella kommission Marketing and Advertising äger rum den 3 december kl. 15.00–17.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
01
Dec

Kommissionsmöte: Competition

Höstens möte i vår internationella kommission Competition äger rum den 1 december kl. 14.00–16.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
25
Nov

Kommittémöte: Immaterialrätt

Höstens kommittémöte Immaterialrätt äger rum 25 november kl. 15.00-17.00. Under kommittémötet ges en uppdatering från Justitiedepartementet om vilka aktuella immaterialrättsfrågor som de just nu arbetar med, däribland EU:s upphovsrättsdirektiv. Ledamöterna får även ta del av…

Läs mer
23
Nov

ICC/IBA POST-ICN FORUM

Tisdagen 23 november kl. 15.00-17.30 kommer det konkurrensfokuserade digitala seminariet ICC/IBA POST-ICN FORUM att äga rum. Seminariet består av öppna diskussioner gällande aktuella internationella konkurrensfrågor samt en inblick i de senaste initiativen av ICC Commission on…

Läs mer
23
Nov

12th World Chambers Congress

Årets upplaga av World Chambers Congress äger rum i Dubai mellan 23–25 november. Konferensen är ett nätverks- och utbildningstillfälle för alla världens handelskamrar och för konstruktiva utbyten och inspiration. Läs mer om konferensen här!

Läs mer
22
Nov

Kommittémöte: Handelsrätt

Höstens kommittémöte Handelsrätt äger rum 22 november kl. 16.00-17.30. Kommittén leds av ordförande Oscar Tiberg, Chouette Advokatbyrå. Under kommittémötet får ledamöterna ta del av en uppdatering från det senaste mötet i ICC:s Commission on Commercial Law and Practice samt en…

Läs mer
16
Nov

Kommittémöte: Hållbarhet

Höstens möte i Hållbarhetskommittén äger rum den 16 november, 2021. Kommittén leds av ordförande Lena Hök, hållbarhetschef, Skanska, och  vice ordförande Emma Ihre, hållbarhetschef, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet äger rum precis efter att FN:s klimatkonferens i…

Läs mer
15
Nov

ICC Sverige Överstyrelsemöte

Mötet är endast öppet för ledamöter i ICC Sveriges Överstyrelse. Överstyrelsen består av består av ledare från våra olika medlemsföretag och -organisationer och ansvarar för att staka ut prioriteringar för den svenska organisationen.

Läs mer
12
Nov

COP26: BINGO Briefing #6

Under COP26 kommer vi löpande att arrangera BINGO-briefings (Business and Industry NGOs). Dessa sessioner erbjuder en möjlighet att bidra till utvecklingen av näringslivets inspel till förhandlingarna. Dessutom är det en chans att diskutera utvecklingen med andra näringslivsrepresentanter och…

Läs mer
10
Nov

COP26: BINGO Briefing #5

Under COP26 kommer vi löpande att arrangera BINGO-briefings (Business and Industry NGOs). Dessa sessioner erbjuder en möjlighet att bidra till utvecklingen av näringslivets inspel till förhandlingarna. Dessutom är det en chans att diskutera utvecklingen med andra näringslivsrepresentanter och…

Läs mer
10
Nov

Kommittémöte: Skatter

Höstens möte i skattekommittén äger rum den 10 november kl. 10.00-11.30. Kommittén leds av ordförande Yvonne Bertlin, CFO, Astra Zeneca, och vice ordförande Karin Attorps, partner, EY.   Om du vill veta mer om mötet…

Läs mer
08
Nov

COP26: BINGO Briefing #4

Under COP26 kommer vi löpande att arrangera BINGO-briefings (Business and Industry NGOs). Dessa sessioner erbjuder en möjlighet att bidra till utvecklingen av näringslivets inspel till förhandlingarna. Dessutom är det en chans att diskutera utvecklingen med andra näringslivsrepresentanter och…

Läs mer
05
Nov

COP26: BINGO Briefing #3

Under COP26 kommer vi löpande att arrangera BINGO-briefings (Business and Industry NGOs). Dessa sessioner erbjuder en möjlighet att bidra till utvecklingen av näringslivets inspel till förhandlingarna. Dessutom är det en chans att diskutera utvecklingen med andra näringslivsrepresentanter och…

Läs mer
04
Nov

COP26: BINGO Briefing #2

Under COP26 kommer vi löpande att arrangera BINGO-briefings (Business and Industry NGOs). Dessa sessioner erbjuder en möjlighet att bidra till utvecklingen av näringslivets inspel till förhandlingarna. Dessutom är det en chans att diskutera utvecklingen med andra näringslivsrepresentanter och…

Läs mer
28
Oct

Kommissionsmöte: Taxation

Höstens möte i vår internationella kommission Taxation äger rum den 28 oktober kl. 14.00–17.00. På mötet medverkar Martin Kreienbaum som kommer att tala om den senaste utvecklingen inom ramen för OECD/G20s Inclusive Framework on BEPS. Vid mötet deltar även Michael…

Läs mer
27
Oct

Kommissionsmöte: Intellectual Property

Nästa möte i vår internationella kommission Intellectual Property äger rum digitalt onsdagen den 27 oktober, kl. 15.00–17.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
25
Oct

Ordförandenätverk

Vid det årliga ordförandenätverket samlas samtliga ordföranden och vice ordföranden samt representanter ur ICC Sveriges styrelse för att diskutera utvecklingen på respektive policykommittés område samt identifiera möjliga punkter för samverkan.

Läs mer
21
Oct

Frukostsalong: Vem kan rädda klimatet?

Frukostsalong: Vem kan rädda klimatet? Höstens tredje och sista franskinspirerade frukostsalong äger rum 21 oktober. I ett globalt perspektiv har Sverige kommit långt i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Sedan 1990 har Sverige minskat…

Läs mer
20
Oct

Kommittémöte: Marknadsföring

Nästa möte i ICC Sveriges kommitté Marknadsföring äger rum den 20 oktober, kl. 10.00–11.30. Under mötet kommer kommitténs nya ordförande att introduceras och nuvarande ordförande Helén Waxberg kommer att tackas av, som framgent blir kommitténs…

Läs mer
19
Oct

Kommissionsmöte: CR and Anti-Corruption

Nästa möte i ICC:s internationella kommission CR and Anti-Corruption äger rum digitalt den 19 oktober, 2021. Mer information och agenda skickas direkt till medlemmar i kommissionen. Vill du engagera dig i frågor kopplade till CR and…

Läs mer
19
Oct

Kommissionsmöte: Digital Economy

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Digital Economy äger rum digitalt den 19 oktober, 2021. Mer information och agenda skickas direkt till medlemmar i kommissionen. Vill du engagera dig i frågor kopplade till digital ekonomi? Vänligen kontakta…

Läs mer
14
Oct

Frukostsalong: Vad är bra klimatpolitik?

Frukostsalong: Vad är bra klimatpolitik? Höstens andra frukostsalong äger rum torsdagen 14 oktober. De flesta är eniga om att vi, för att lyckas bekämpa klimatförändringarna, behöver samarbeta över sektorer och gränser. Politiken spelar en avgörande…

Läs mer
14
Oct

Kommissionsmöte: Commercial Law and Practice

Nästa möte i vår internationella kommission Commercial Law and Practice äger rum digitalt torsdagen den 14 oktober, kl. 14.00–16.00. För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.

Läs mer
13
Oct

ICC Cirkulär Ekonomi Arbetsgruppsmöte

ICC Cirkulär Ekonomi Arbetsgruppsmöte ICC utvecklar just nu en studie där vi kartlägger hur olika regleringar hindrar övergången till cirkulär ekonomi och vad WTO kan göra för att underlätta växlingen. Studien kommer att lanseras i…

Läs mer
11
Oct

ICC-FIDIC Conference

ICC-FIDIC Conference For the first time, ICC and the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) will hold their annual ICC-FIDIC Conference in a virtual format on 11-12 October 2021! The event gathers the world’s leading construction…

Läs mer
07
Oct

Frukostsalong: Vad definierar ett framgångsrikt COP26?

Frukostsalong: Vad definierar ett framgångsrikt COP26? Höstens första COP26-fokuserade frukostsalong sker torsdagen 7 oktober. Efter att IPCC i sin senaste rapport tydligt visat på den starka kopplingen mellan människans utsläpp och klimatförändringar är vikten av…

Läs mer
07
Oct

Kommittémöte: Skiljedom

Höstens möte i Skiljedomskommittén äger rum den 7 oktober, 2021. Kommittén leds av ordförande Therese Isaksson, Partner, Westerberg & Partners, och  vice ordförande Patricia Shaughnessy, docent, Stockholms universitet. Syftet med kommitténs möten är att ta initiativ till…

Läs mer
06
Oct

Kommittémöte: Digital Ekonomi

Nästa möte i ICC Sveriges kommitté Digital Ekonomi äger rum den 6 oktober, kl. 14.00–16.00.  Temat för mötet är utvecklingen inom EU med särskild tonvikt på lagförslagen Digital Services Act respektive Digital Markets Act. Kommittén leds av…

Läs mer
22
Sep

SDG Business Forum 2021

SDG BUSINESS FORUM 2021 Hosted on the third day of Uniting Business LIVE, 22 September, the SDG Business Forum – co-hosted by the UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), the UN Global Compact and the International Chamber…

Läs mer
20
Sep

16th ICC New York conference

This year, the ICC New York Conference will take place during Paris Arbitration Week (PAW) on 22 September for the first time as a hybrid event! Take a virtual trip between Paris and New York and join in the thought-provoking…

Läs mer
08
Sep

Kommittémöte: Konkurrens

Höstens möte i kommittén Konkurrens äger rum digitalt den 8 september, 2021. Under ledning av ordförande Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance, Skanska och vice ordförande, Elisabeth Eklund, Partner, Advokatfirman Delphi, kommer mötet att fokusera…

Läs mer
02
Sep

ICC Sverige Överstyrelsemöte

Mötet är endast öppet för ledamöter i ICC Sveriges Överstyrelse. Överstyrelsen består av består av ledare från våra olika medlemsföretag och -organisationer och ansvarar för att staka ut prioriteringar för den svenska organisationen.

Läs mer
02
Sep

Kommittémöte: Trade Finance

Nästa möte i ICC Sveriges kommitté Trade Finance äger rum den 2 september 2021. Trade Finance-kommittén samlar representanter för svenska banker och företag som bevakar och påverkar utvecklingen inom trade finance. Kommittén följer arbetet i…

Läs mer
01
Jul

COP26 in Practice

Den 1 juli kl. 15.00–16.30 bjuder vi in till ett möte för att diskutera hur företag bäst kan ta tillvara på den konstruktiva policydiskussion som COP26 erbjuder. Vid mötet samlar vi ordförandeskapet för COP26 samt…

Läs mer
30
Jun

Handel och investeringar: Extrainsatt kommittémöte

Inför höstens ministerkonferens i Världshandelsorganisationen, WTO, kallar ICC Sveriges kommitté Handel och investeringar till extrainsatt möte. Ledamöterna kommer bland annat att diskutera ICC:s prioriteringar för utvecklingen av WTO. För mer information om hur du kan…

Läs mer
23
Jun

ICC–WTO Trade Dialogues

Tillsammans med WTO bjuder vi in till Trade Dialogues – forumet där privat och offentlig sektor möts för att diskutera centrala frågor för internationell handel. I år kommer fokus naturligt att ligga på den kommande ministerkonferensen, MC12,…

Läs mer
17
Jun

Kommissionsmöte: Handel och Investeringar

Vår internationella kommission Trade and Investment Policy bevakar den handelspolitiska utvecklingen och arbetar för harmoniserade globala regler för handel och investeringar. Frågor som avhandlas är bl.a. exportrestriktioner och handelshinder, hur handelspolitik kan stärka små och medelstora…

Läs mer
17
Jun

Reimagining support for small businesses

The International Chamber of Commerce, Kearney’s Global Business Policy Council, and the Mastercard Policy Center for the Digital Economy are honored to invite you to a virtual discussion of Mastercard and Kearney’s recently released public policy…

Läs mer
03
Jun

Kommittémöte: Handelsrätt

Handelsrättskommittén behandlar de juridiska frågor som underbygger företags internationella affärer och följer även utvecklingen inom handelsrätt globalt. Kommittén bevakar hur handelsrätten påverkas av utvecklingen inom bl.a. AI och digital ekonomi, globaliseringen och digitaliseringen av avtal…

Läs mer
27
May

Lansering av eTradeHubs

I samarbete med UPS och West Blue Consulting så har ICC utarbetat en plattform som ska förenkla internationellt företagande, underlätta uppskalning och erbjuda stöd i import/export-frågor. Den nya plattformen heter eTradeHubs och det här digitala seminariumet kommer ge…

Läs mer
19
May

Kurs: Incoterms®2020 – Live online

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms®. ICC har flyttat online med sina populära kurser i Incoterms®2020 för att fortsatt kunna erbjuda de kurser som vi annars håller i klassrum. Kursen…

Läs mer
11
May

ICC Sverige Överstyrelsemöte

Mötet är endast öppet för ledamöter i ICC Sveriges Överstyrelse. Överstyrelsen består av består av ledare från våra olika medlemsföretag och -organisationer och ansvarar för att staka ut prioriteringar för den svenska organisationen.

Läs mer
10
May

Kommittémöte: Konkurrens

Nästa möte i kommittén Konkurrens äger rum den 10 maj, kl. 13.00–14.30. Konkurrenskommittén utgörs av representanter för ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Aktuella frågor är bland annat företagsförvärv, karteller och andra konkurrensbegränsningar, missbruk av dominerande ställning…

Läs mer
15
Apr

ICC Commission on Taxation

Nästa möte i ICC:s internationella Commission on Taxation äger rum digitalt den 15 April, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges skattekommitté . Om du är intresserad av att delta…

Läs mer
12
Apr

ICC Commission on the Digital Economy

Nästa möte i ICC:s internationella Commission on the Digital Economy äger rum digitalt den 12 April, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges kommitté för Digital Ekonomi. Om du är…

Läs mer
31
Mar

ICC Banking Commission

Nästa möte i ICC:s Banking Commission  äger rum den 31 mars 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges kommitté Trade Finance. Om du är intresserad av att delta i någon…

Läs mer
25
Mar

Kurs: Incoterms®2020 – Live online

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms®. ICC har flyttat online med sina populära kurser i Incoterms®2020 för att fortsatt kunna erbjuda de kurser som vi annars håller i klassrum. Kursen…

Läs mer
23
Mar

Årsmöte

ICC Sverige håller sitt årsmöte digitalt den 23 mars 2021. Informationen uppdateras. Media: för frågor om ackreditering, kontakta Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig, på e-post kajsa.persson-berg@icc.se.

Läs mer
17
Mar

Commission on Environment & Energy

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Environment & Energy äger rum digitalt den 17 mars, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges kommitté Hållbarhet. Om du är intresserad av att…

Läs mer
10
Mar

Commission on Intellectual Property

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Commission on Intellectual Property äger rum digitalt den 10 mars, 2021. På mötet kommer bl.a. Kommissionens nya projekt för 2021, däribland uppdateringen av ICC:s Innovation principles, översättningar och regionala lanseringar av IP Roadmap samt kommissionens…

Läs mer
03
Feb

Commission on Commercial Law & Practice

Kommissionen Commercial Law & Parctice håller ett extrainsatt digitalt möte den 3 februari 2021 för att bland annat diskutera nya publikationer och kommissionens kommande engagemang. För mer information, kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.

Läs mer
27
Jan

ICC Världshandelsfrukost 2021

Vilka är handelsministerns prioriteringar för 2021? Hur ser den globala exportmarknaden ut för svenska företag? Vilka handelspolitiska processer är särskilt viktiga att följa under året? Den 27 januari kl. 08.00–09.30 bjuder vi in till vår…

Läs mer
10
Dec

Kommittémöte: Internationell Handel

Kommittén för Internationell Handel bevakar den handelspolitiska utvecklingen nationellt och internationellt och arbetar för globala regler för handel och investeringar som underlättar hållbara internationella affärer. Frågor som avhandlas är bl.a. exportrestriktioner och handelshinder, hur handelspolitiken kan…

Läs mer
09
Dec

Commission on Trade and Investment

Nästa möte i ICC:s internationella kommission för handels- och investeringspolitik äger rum digitalt den 9 december, 2020. Mötet kommer att fokusera på ICC:s prioriteringar gällande handelsfrågor, USAs handelspolitik under den nya administrationen samt erbjuda uppdateringar…

Läs mer
04
Dec

Kommittémöte: Skatter

Skattekommittén arbetar för att främja en harmoniserad och transparent skattelagstiftning som underlättar snarare än hindrar internationella affärer och har därför sitt engagemang riktat mot internationella frågor och globala skattetrender.   Vill du veta mer? Kontakta…

Läs mer
01
Dec

ICC Commission on Marketing & Advertising

Nästa möte i ICC:s internationella kommission för Marketing & Advertising sker digitalt den 14 oktober 2020. Vill du delta i mötet, eller veta mer om hur ICC arbetar med  marknadsföringsfrågor? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.

Läs mer
01
Dec

ICC 2021 Rules of Arbitration – Global Launch

Välkommen att delta i den globala lanseringen av ICC:s ”nya” skiljedomsregler! – – – The ICC International Court of Arbitration unveils its 2021 Rules of Arbitration. The ”new” Rules make noticeable changes to the framework of ICC…

Läs mer
18
Nov

ICC-CICA Webinar on the ICC Model Construction Contracts

Tillsammans med Confederation of International Contractors’ Association (CICA) bjuder vi nu in till ett webinarium särskilt fokuserat på användningen av ICC:s olika modellkontrakt i byggbranschen. Läs mer nedan. För detaljerad agenda samt registrering, klicka på ”Anmälan”. …

Läs mer
16
Nov

ICC Commission on Intellectual Property (digitalt)

Nästa möte i ICC:s internationella immaterialrättskommission sker digitalt den 16 november. Medverkar gör Mr. Daren Tang, ny generaldirektör på World Intellectual Property Organization (WIPO). I fokus står även kommissionens arbete på immaterialrättsområdet samt uppdateringen av…

Läs mer
28
Oct

ICC Commission on Digital Economy

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Digital Economy sker digitalt den 28 oktober 2020. Vill du delta i mötet, eller veta mer om vad ICC arbetar med inom digital ekonomi? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.

Läs mer
22
Oct

ICC Commission on Commercial Law & Practice

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Commercial Law & Practice sker digitalt den 22 oktober 2020. Fokus för mötet är bland annat modelkontrakt för start-ups, EU:s agenda för digitalisering och ICC:s Digital Standards Initiative. Vill…

Läs mer
22
Oct

Webinar: How to get the world moving again

ICC is issuing a rallying call for all sectors to join the fight for recovery in global tourism and travel by activating industry-wide alliances, open cooperation and on-the-ground pilots to prevent further catastrophic job losses…

Läs mer
21
Oct

ICC Commission on Taxation

Nästa möte i ICC:s internationella skattekommission sker digitalt den 21 oktober 2020. Fokus för mötet är bland annat BRITACOM, FN:s Committee of Experts in Tax Matters, OECD:s syn på utvecklingen av skatter i en digitaliserad ekonomi…

Läs mer
19
Oct

ICC Commission on Environment & Energy

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Environment & Energy sker digitalt den 19 oktober 2020. Vill du delta i mötet, eller veta mer om vad ICC gör på hållbarhetsområdet? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.

Läs mer
14
Oct

ICC Commission on CR & Anti-corruption

Nästa möte i ICC:s internationella kommission för CR & Anti-corruption sker digitalt den 14 oktober 2020. Vill du delta i mötet, eller veta mer om vad ICC gör på hållbarhetsområdet? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.

Läs mer
29
Sep

ICC Commission on CR & Anti-Corruption meeting

Möte i ICC:s globala kommission för Corporate Responsibility & Anti-Corruption, planerat att äga rum 23 mars 2020 i Paris, är nu framflyttat till den 29 september 2020 i Paris. Vid frågor, vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma…

Läs mer
23
Jun

ICC World Council

ICC:s World Council är ICC:s högsta beslutande organ inom ICC globalt. I ICC:s World Council deltar två representanter ifrån ICC Sverige, valda under ICC Sveriges årsmöte. Nästa möte i World Council sker digitalt.

Läs mer
02
Jun

Lansering: Skiljedom och klimat (framflyttat)

Tillsammans med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut lanseras ICC:s rapport Resolving Climate Change Related Disputes through Arbitration and ADR. Rapporten granskar skiljeförfarandets roll för att lösa internationella klimatrelaterade tvister. Mer information om eventet kommer.

Läs mer
28
May

Möte i ICC:s arbetsgrupp Cirkulär ekonomi

Vid nästa möte i arbetsgruppen ger Sveriges WTO-ambassadör Mikael Anzén en uppdatering om arbetet med cirkulär ekonomi inom Världshandelsorganisationen. Europaparlamentariker Arba Kokalari (M) som leder partigruppen EPP:s arbete för handel och hållbarhet presenterar arbetet på…

Läs mer
05
May

Kommittémöte: Handelsrätt (framflyttat)

Vårens möte i ICC Sveriges kommitté för handelsrätt, planerat till den 5 maj, har blivit framflyttat till ett senare datum. Mer information kommer. Kommittén leds av Oscar Tiberg, Chouette Advokatbyrå. Handelsrättskommittén hanterar några av ICC:s…

Läs mer
03
Apr

ICC Sveriges årsmöte

Den 3 april 2020 hålls ICCs årsmöte. Med anledning av den pågående pandemin av covid-19 kommer årsmötet i år att arrangeras i reducerat format. Det traditionsenliga seminariet med efterföljande lunch är flyttat till ett senare…

Läs mer
24
Mar

Kommittémöte: Skiljedom

Vårens möte i ICC Sveriges kommitté för skiljedom äger rum den 24 mars 2020. Syftet med kommitténs möten är att ta initiativ till och informera om pågående projekt och arbete inom ICC:s skiljedomsarbete globalt. Kommittén…

Läs mer
09
Mar

Arbetsgrupp: Cirkulär Ekonomi

Nästa möte i ICC Sveriges arbetsgrupp för cirkulär ekonomi hålls den 9 mars. I november 2020 arrangerade ICC:s arbetsgrupp för cirkulär ekonomi, tillsammans med Sveriges WTO-ambassadör, Mikael Anzén och ICC:s representant till WTO, Crispin Conroy,…

Läs mer
05
Mar

Kommittémöte: Trade Finance

Den 5 mars hålls det nationella kommittémötet i Trade Finance. Kommittén diskuterar och lämnar synpunkter på föreslagna opinions*, ett arbete som involverar hela ICC:s globala nätverk för att säkerställa ett enhetligt och tryggt användande av…

Läs mer
11
Feb

Kurs: Incoterms® 2020

Det här är en kurs från ICC, organisationen som skapade Incoterms. Om kursen: De globalt erkända och använda reglerna för leveransvillkor, Incoterms, är utvecklade för att enkelt dela upp och beskriva: vem som har ansvaret…

Läs mer
22
Jan

Världshandelsfrukost 2020

Vad gjorde Trump, Jinping och Malmström medans vi smaskade risgrynsgröt och dansade runt granen? Starta året med en ordentlig uppdatering om läget i världshandeln. Antalet platser är begränsat och eventet är bara öppet för medlemmar…

Läs mer
20
Jan

Klimatpositiv

Startskottet för ett samarbete mellan ICCs medlemmar kring klimatpositiv. För mer information, kontakta Emma Nordin, emma.nordin@icc.se.

Läs mer
26
Nov

Kommittémöte: Konkurrens

Hur kan konkurrensregler användas till företags fördel? Elisabeth Eklund och Karin Roberts, Advokatfirman Delphi, berättar om de risker och möjligheter som konkurrensreglerna och den senaste praxisen innebär för företag. Vill du ha mer information om…

Läs mer
19
Nov

Kommittémöte: Handelsrätt

Gruppen är positionerad att ta ett brett grepp om de juridiska frågor som är av intresse för näringslivets möjligheter att göra internationella affärer, ett område som inte behandlas i något annat forum i Sverige Vill…

Läs mer
19
Nov

GTR Nordics 2019

ICC Sverige är ”Institutional Partner” till årets upplaga av GTR Nordics, som äger rum i Stockholm den 19 november, och kan därmed erbjuda fribiljetter och rabatter till våra medlemmar. För att erhålla 15 % rabatt…

Läs mer
18
Nov

Styrelsemöte

Mötet gästas bland annat av ICCs globala generalsekreterare John Denton. Möte är enbart öppet för ledamöter av ICC:s styrelse.

Läs mer
18
Nov

ICC 100 år

Efter första världskrigets slut bildades Internationella handelskammaren, ICC, med syftet att främja handel och förenkla affärer över gränser. Hundra år senare ser världen helt annorlunda ut – vad händer nu? Välkommen till en kväll med pizza, vin,…

Läs mer
15
Nov

Kommittémöte: Immaterialrätt

Diskussioner om genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Artikel 17 handlar om att ansvaret för upphovsrättsligt skyddat material online läggs på de innehållsplattformar där användarna laddar upp sådant material, till exempel sociala medier.…

Läs mer
04
Nov

Kommittémöte: Hållbarhet

CSR, anti-korruption, miljö, energi och cirkulär ekonomi. COP 25närmar sig – hur förbereder sig näringslivet? Samtal med näringslivets Focal Point i UNFCCC. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete,…

Läs mer
03
Nov

Incoterms 2020 KURS

Söker du kurstillfällen till de nyligen lanserade och nyutkomna Incoterms 2020-reglerna? Se www.incoterms.se för mer information och bokning av kurs!! ICC anordnar heldagsutbildningar och företagsinterna kurser i de nya Incoterms® 2020-reglerna. Tillfälligt har vi även halvdagskurser…

Läs mer
23
Oct

Kommitté: Trade Finance Policy

Diskussioner om gemensamma policyfrågor och omvärldsförändringars betydelse för trade finance och banksektorn. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Läs mer
22
Oct

Kommittémöte: Skatter

Vilka förändringar av internationella skatteregler för företag är särskilt viktiga för internationell handel – och därmed för internationellt verkande företag? Lena Johansson och Krister Andersson arbetar på ett nytt projekt som syftar till att öka…

Läs mer
27
Sep

Kommissionsmöte: Digital Economy

Höstens möte för the Commissoin on Digital Economy hålls fredag den 27 september i New York, den här gången gemensamt med ICC Business Action to Support the Information Society (BASIS). Det finns möjlighet att delta…

Läs mer
23
Sep

Kommittémöte: Skiljedom

The committee includes representatives from the ICC member companies. The committee’s work is led by Lawyer Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. If you would like more information about the meeting or are interested in ICC’s…

Läs mer
12
Sep

Incoterms 2020® – Launch and Reception

ICC Incoterms® 2020 rules define the responsibilities of buyers and sellers for the delivery of goods under sales contracts. They are the authoritative rules for determining how costs and risks are allocated between the parties.…

Läs mer
12
Jun

Seminarium: Cirkulär Ekonomi och Green Deals

ICC bjuder tillsammans med Ragn-Sells och Nederländernas ambassad in till ett förmiddagsseminarium om Cirkulär Ekonomi, green deals och den nödvändiga moderniseringen av avfallshierarkin med avfallshierarkins skapare Dr. Ad Lansink. Inledningstalar gör Ines Coppoolse, Nederländernas ambassadör…

Läs mer
05
Jun

Remissmöte

ICC Sverige har fått Agenda 2030-delegationens slutbetänkande på remiss. För att samla upp våra medlemmars synpunkter kallar vi till möte onsdag 5 juni kl. 13.00-14.30. Om ditt företag har synpunkter eller intresse av att delta…

Läs mer
29
May

World Council

ICC:s World Council är ICC:s högsta beslutande organ inom ICC globalt. I ICC:s World Council deltar två representanter ifrån ICC Sverige, valda under ICC Sveriges årsmöte. Rapport ifrån World Council sänds till medlemmar av ICC…

Läs mer
27
May

ICC Knowledge Solutions Assembly

Den 27 maj arrangerar ICC det första Knowledge Solutions Assembly på temat ”Helping business to shape a better future together”. Syftet är att ge medlemmar som är aktiva i kommittéer, kommissioner och arbetsgrupper möjlighet att få mer information om ICC:s nya arbetsprogram, samt hur ICC…

Läs mer
15
May

ICC Styrelsemöte

Det är utmanande tider för handeln. Ökande spänningar mellan stora ekonomier riskerar att underminera både den ekonomiska återhämtningen globalt och det multilaterala handelssystemet. Därför kan vi inte bara luta oss tillbaka. Alla som tror på…

Läs mer
24
Apr

Kommittémöte: Immaterialrätt

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. AB. Mötet hålls efter kommissionsmötet den 11-12 april i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad…

Läs mer
11
Apr

Kommissionsmöte: Intellectual Property

ICC:s immaterialrättskommission, bestående av fler än 300 medlemmar från företag och branschorganisationer, utformar våra policyer för immaterialrätt. Möten hålls vanligtvis två gånger per år, den här gången i Paris. Om du vill delta i arbetet är du varmt…

Läs mer
09
Apr

Kommittémöte: Skiljedom

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s Kommittéarbete är du välkommen att kontakta oss…

Läs mer
25
Mar

ICC Årsmöte

ICC Sweden håller sitt årsmöte i Stockholm den 25 mars 2019. Temat är i år 100 Years of Trade and Investment – Lessons Learned and Challenges Ahead. Mötet är öppet för medlemmar. Om du inte…

Läs mer
25
Mar

ICC Centenary Dinner

Evenemang endast för särskilt inbjudna gäster. Media: för frågor om ackreditering, kontakta Kajsa Persson-Berg, Communications Manager, på e-post kajsa.persson-berg@icc.se eller tel. 0761037878.       För frågor om detta event, fyll i nedan blankett.

Läs mer
13
Feb

Incotermskurs 13 februari

Internationella Handelskammarens globalt mest kända varumärke är Incoterms®. Under 81 år har dessa termer utvecklats och spridits till att idag vara det allmänt använda, frivilliga regelverket inom handel och transporter – nationellt, såsom internationellt. ICC Sweden håller årligen 3-4 Incotermskurser,…

Läs mer
18
Jan

Kommissionsmöte: Marknadsföring

The next, joint, meeting of the ICC’s Commission on Marketing and Advertising will take place on April 8 in Paris. For more information about the meeting, please contact us through the form below.

Läs mer
18
Dec

Seminarium | Business Forum för Hållbarhet

Business Forum om hållbarhet 18 december | Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm (Obs! Ny adress!)  Näringslivets insatser är helt avgörande för den framtida utvecklingen när det gäller såväl klimat som hållbarhet. Business Forum för hållbarhetsfrågor…

Läs mer
12
Dec

Seminarium | Marknadsföring i en digital era

Marknadsföring i en digital era –  Etik och ansvar Den snabba utvecklingen inom marknadsföring, med nya tekniker och allt fler kanaler att välja mellan, ställer höga krav på marknadsförande företag. Hur säkerställer de att deras…

Läs mer
15
Nov

Kommittémöte: Konkurrens

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Håkan Osvald, Atlas Copco AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 23 november i Bryssel. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad…

Läs mer
22
Oct

Kommissionsmöte: CR & Anti-korruption

Nästa möte i ICC:s kommission för CR & Anti-korruption sker den 22 oktober, på Mallorca. Mötet sker i samband med att ICC Spaniena arrangerar sin International Conference on Responsible Business Conduct den 23 oktober. För…

Läs mer
19
Oct

Kommissionsmöte: Skatter

Kommissionsmöte för skatter hålls i samband med FN skattekommitté möte den 19 oktober 2018 i Genève, Schweiz. Vill du ha mer information om mötet är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

Läs mer
12
Oct

Kommittémöte: Handelsrätt

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Johnny Herre, Högsta Domstolen. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 23-24 oktober i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s…

Läs mer
11
Oct

Kommittémöte: Skatter

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Magnus Johnsson, skattechef på PWC. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 19 oktober i Genève. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s…

Läs mer
09
Oct

Seminarium | Cirkulär ekonomi (Malmö)

Går det att handla med material, som avfall, på ett lönsamt sätt? På vilket sätt kan en försäkring bidra till en cirkulär ekonomi? Vilka hinder möter företag som vill ställa om? Hur möjliggör den internationella…

Läs mer
06
Oct

Kommissionsmöte: Skiljedom

Kommissionsmöte för skiljedom hålls i samarbete med konferensen International Bar Association (IBA), som börjar den 6 oktober i Rom, Italien. Vill du ha mer information om mötet är du välkommen att kontakta oss via formuläret…

Läs mer
26
Sep

Incotermskurs 26 september 2018

Internationella Handelskammarens globalt mest kända varumärke är Incoterms®. Under 81 år har dessa termer utvecklats och spridits till att idag vara det allmänt använda, frivilliga regelverket inom handel och transporter – nationellt, såsom internationellt. ICC Sweden håller årligen 3-4 Incotermskurser,…

Läs mer
25
Sep

Kommittémöte: Marknadsföring

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Helén Waxberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 2-3 i Cartagena. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete,…

Läs mer
24
Sep

Kommittémöte: Skiljedom

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 6 oktober i Rom. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
12
Sep

Kommittémöte: Immaterialrätt

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 17-19 september i Beijing. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad…

Läs mer
05
Sep

Kommissionsmöte: Konkurrens

Nästa, gemensamma, möte för ICC:s Commission on Competition och USCIB Competition Committee sker den 5 september i New York. För mer information om mötet, vänligen kontakta oss genom formuläret nedan.

Läs mer
05
Jul

Mot korruption för hållbar handel

Seminariet äger rum i Almedalen och är en del av heldags-eventet Tillsammans Mot Korruption. Korruptionsfria miljöer är en förutsättning för att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. Seminariet diskuterar hur korruption kan bekämpas…

Läs mer
01
Jul

Almedalen 2018

ICC Sweden kommer i år att vara med i ett antal seminarier i Almedalen. Letar ni efter någon som kan prata om frågor som rör handel och investeringar? Kontakta Kajsa Persson-Berg, Communication Manager på kajsa.persson-berg [ a…

Läs mer
13
Jun

Kommittémöte: Konkurrens

I kommittén ingår representanter från ICC:s medlemsföretag. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 19 juni i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller fyll i…

Läs mer
05
Jun

ILA seminar: Achmea Judgment

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION Swedish Branch The Swedish Branch of the International Law Association, together with Advokatfirman Cederquist and ICC Sweden, invites to a Breakfast seminar Subjects: -The (uncertain) Future of Investment Protection and ISDS in Europe…

Läs mer
16
May

Välkomstseminarium för nya medlemmar

Nya medlemmar bjuds in till ett informationsmöte, diskussion och mingel för att lära mer om ICCs många intresseområden och för att se möjligheterna att anpassa sitt engagemang i ICC. För frågor fyll i nedanstående formulär.

Läs mer
08
May

Kommittémöte: Skatter

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 15 maj i New York, USA. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller…

Läs mer
24
Apr

Kommittémöte: Handelsrätt

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Johnny Herre, Högsta Domstolen. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 2-4 maj i Lisbon, Portugal. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
11
Apr

Kommittémöte: Digital ekonomi

I kommittén ingår representanter från ICC:s medlemsföretag. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 19–20 april i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller fyll i…

Läs mer
09
Apr

Årsmöte 2018

ICC Sweden håller sitt traditionella årsmöte i Stockholm den 9 april 2018. Huvudtalare är Hernando de Soto. Personliga inbjudningar postas i slutet av februari. Anmälningstiden går ut den 22 mars 2018. Frågor om eventet skickas till…

Läs mer
28
Mar

Kommittémöte: Skiljedom

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 10 april i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
20
Mar

Kommittémöte: Miljö & Energi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 12-13 april i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
19
Mar

Kommittémöte: Immaterialrätt

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av advokat Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 27-28 mars i Paris. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
07
Mar

Seminarium | Att lyckas med outsourcing

Många företag, myndigheter, landsting, kommuner och organisationer väljer att låta någon extern part utföra delar av den egna verksamheten. Man benämner detta köp eller upphandling av tjänster, s.k. ”outsourcing”. Avsikten kan vara att specialisera och…

Läs mer
06
Mar

Kommittémöte: Trade Finance

Ledamöter i ICC Sweden’s Trade Finance kommitté träffas för diskussioner kring ”opinions”, bedömningar av reella fall av globala trade finance-situationer. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ylva Westlund, Swedbank. Mötet hålls inför kommissionsmötet…

Läs mer
21
Feb

Seminarium | Do Business in Iran

The economic opening of Iran after the sanctions relief marks a new era of trade and gives the country an opportunity to reconnect to the global economy. To enhance bilateral business relations, a High Level…

Läs mer
20
Feb

Seminarium | Welcome to the UK

Welcome to the UK is the event for any company looking to learn more about potential expansion of business to the UK. It is also recommended for companies who have experience of working with companies…

Läs mer
15
Feb

Incoterms® 2010 – kurs i Stockholm

Internationella Handelskammarens globalt mest kända varumärke är Incoterms® 2010. Under 81 år har dessa termer utvecklats och spridits till att idag vara det allmänt använda, frivilliga regelverket inom handel och transporter – nationellt, såsom internationellt. ICC Sweden håller årligen 3-4…

Läs mer
28
Nov

Kommittémöte: Immaterialrätt

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av advokat Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 14-15 december i Genève. Vill du ha mer information om mötet eller är…

Läs mer
22
Nov

Kommittémöte: Marknadsföring

I kommittén ingår representanter från ICCs medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Helén Waxberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 4-5 december i San Francisco. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s…

Läs mer
21
Nov

Kommittémöte: Trade Finance Policy

I kommittén ingår representanter från banker som är medlemmar i ICC. Kommitténs arbete leds av Cristina Rooth, SEB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 6-9 november i London. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad…

Läs mer
23
Oct

Seminarium | Brexit – the Voices of European Business

Välkommen till ett Brexit-seminarium om näringslivets önskemål och prioriteringar. Anne-Marie Martin, VD på Council of British Chambers of Commerce in Europe (COBCOE) presenterar resultaten av en studie om näringslivets utmaningar och gemensamma intresseområden inför Brexit.…

Läs mer
10
Oct

Kommittémöte: Trade Finance

Ledamöter i ICC Sweden’s Trade Finance kommitté träffas för diskussioner kring ”opinions”, bedömningar av reella fall av globala trade finance-situationer. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ylva Westlund, Swedbank. Mötet hålls inför kommissionsmötet…

Läs mer
10
Oct

Kommittémöte: Skatter

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Magnus Johnsson, PWC. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 20 oktober i Geneve. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se…

Läs mer
19
Sep

Kommittémöte: Skiljedom

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 7 oktober. Vill du ha mer information…

Läs mer
18
Sep

Kommittémöte Handelsrätt

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Johnny Herre, Justitieråd, Högsta Domstolen. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 28-29 september. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete…

Läs mer
15
Sep

Kommittémöte Handelspolitik och Investeringar

Den 15 september är årets andra kommittémöte för Handelspolitik och investeringar. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ulf Pehrsson, VP Government and Industry Relations, Ericsson. Mötet hålls inför kommissionsmötet som är i slutet av…

Läs mer
12
Sep

Kommittémöte: Digital Ekonomi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ulf Pehrsson, VP Government and Industry Relations, Ericsson. Mötet hålls inför kommissionsmötet 14 – 15  september. Vill du ha mer information om mötet eller är…

Läs mer
05
Sep

Kommittémöte: Trade Finance Policy

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Cristina Rooth, ‎Legal Counsel, SEB. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete är du välkommen att kontakta oss…

Läs mer
31
Aug

ICC nordiska nationalkommittéers nätverk

ICC: s svenska kontor kommer att vara värd för det nordiska nätverket, som inkluderar representanter från den finska, norska och danska ICC-kontoren under denna tvådagshändelse. För mer information fyll i kontaktformulär.

Läs mer
31
Aug

Världshandelsdagen

Vilken roll spelar globala städer för att stärka och stödja internationell handel? Under Världshandelsdagen diskuteras ämnet. ICC Sverige sponsrar detta event organiserat av Stockholms Handelskammare. Program  Welcome Ms. Maria Rankka, CEO of The Stockholm Chamber…

Läs mer
30
Aug

Kommittémöte: Konkurrens

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Håkan Osvald, Atlas Copco AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 11 september i Washington, DC. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad…

Läs mer
23
Aug

Kommittémöte: Miljö & Energi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 29 – 30 augusti. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av…

Läs mer
13
Aug

Thredbo 15 Conference

Omregleringen inom kollektivtrafikområdet reser många frågor av intresse för näringslivet. Reglering, internationell harmonisering och konkurrens är inte enbart några av ICC:s kärnområden, utan också av självklart intresse för sektorer så som taxi, buss och järnväg.…

Läs mer
08
Jun

Kommittémöte: Marknadsföring

Den 8 juni sammanträder kommittén i Marknadsföring för årets första kommittémöte. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Advokat Helén Waxberg, Mannheimer Swartling. Vill du ha mer information…

Läs mer
18
May

Incotermskurs

Under denna intensiva heldagsutbildning kommer alla regler i Incoterms® 2010 att studeras. Deltagarna kommer också att få möjlighet att pröva sina kunskaper på praktiska fall i workshops. Kursen riktar sig till alla som arbetar med…

Läs mer
21
Apr

Kommittémöte: Immaterialrätt

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 26-27 april. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s Kommittéarbete…

Läs mer
20
Apr

Styrelsemöte

Styrelsemöte i ICC Sweden Den 20 april 2017 bjuder Svenska ICC:s ordförande Fredrik Persson in till styrelsemöte. Mötet gästas av Annie Lööf (C) som kommer att hålla ett inledande anförande.

Läs mer
18
Apr

Kommittémöte: Konkurrens

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Håkan Osvald, Atlas Copco. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 25 april. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s Kommittéarbete är du…

Läs mer
07
Apr

Kommittémöte: Handelsrätt

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Johnny Herre, Justitieråd, Högsta Domstolen. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 19-21 april. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete…

Läs mer
07
Apr

Kommittémöte: Skiljedom

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 25 april. Vill du ha mer information om mötet…

Läs mer
30
Mar

Kommittémöte: Skatter

Den 30 mars hålls kommittémötet. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Magnus Johnsson, PwC. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 6-7 april.    

Läs mer
29
Mar

Kommittémöte: Digital Ekonomi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ulf Pehrsson, VP Government and Industry Relations, Ericsson. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 4-5 april. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s…

Läs mer
24
Mar

Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 kommer att hållas den 24 mars i Stockholm. Inbjudningar har skickats ut. Talare: Roberto Azevêdo, Director-General, World Trade Organization Särskilt inbjudna. För frågor, skicka genom detta meddelandesystem:  

Läs mer
23
Mar

Seminar | Business and Human Rights

On March 23, a presentation with commentaries of the report ”International Arbitration: remedy for victims in business and human rights disputes” will be arranged by ICC together with the Swedish branch of International Law Association…

Läs mer
17
Mar

Frukostseminarium Agil verksamhet

Den 17 Mars bjuder ICC in till Frukostseminarium om Agil verksamhet. Alexander Wong har forskat om hur managementkoncept har utvecklats samt gjort en jämförelse mellan Sverige och Kina, och kommit fram till när det agila konceptet fungerar. Han kommer…

Läs mer
16
Mar

Kurs i Incoterms® 2010

Under denna intensiva heldagsutbildning studeras alla regler i Incoterms® 2010. Deltagarna kommer också att få möjlighet att pröva sina kunskaper på praktiska fall i workshops. Kursen riktar sig till alla som arbetar med den praktiska hanteringen av export/import…

Läs mer
13
Mar

Kommittémöte: Handelspolitik och investeringar

Den 13 Mars är årets första kommittémöte för Handelspolitik och investeringar. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ulf Pehrsson, VP Government and Industry Relations, Ericsson. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 23…

Läs mer
10
Mar

Kommittémöte: Miljö & Energi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 22-23 Mars. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete…

Läs mer
07
Mar

Kommittémöte: CR & Anti-Korruption

Den 7 mars hålls Kommittémöte i CR & Anti-Korruption. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Lena Hök, Skandia. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 8 mars.

Läs mer
22
Feb

Kommittémöte Trade Finance Policy

Trade Finance Policy kommittén kommer att träffas för årets första möte den 22 februari. Vid förra mötet diskuterades   bl a EKN:s nya villkor, en diskussion som kommer att fortsätta vid februari-mötet. ICC har under förra året…

Läs mer
15
Feb

Kommittémöte: Trade Finance

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Per Johansson, Svenska Handelsbanken. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 3-6 april. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete…

Läs mer
25
Jan

Anti-Korruption Due diligence på externa aktörer

Ett praktiskt Anti-Korruptionsevent för näringslivet Skriv ut inbjudan här Korruption kostar världens ekonomier biljoner varje år och hämmar den ekonomiska tillväxten. Såväl internationellt verksamma företag som företag som verkar nationellt är ofta i behov av…

Läs mer
24
Jan

Nobelinspirerat seminarium: Kontraktsteori i praktiken

Internationella handelskammaren och Mannheimer Swartling inbjuder till seminarium med anledning av Nobelpriset i ekonomi 2016 Kontraktsteori i praktiken – hur påverkar Nobelpriset i ekonomi vårt sätt att skriva avtal? Årets Nobelpris i ekonomi (Sveriges Riksbanks pris…

Läs mer
16
Jan

Arbetsgruppen för Incoterms 2020

Arbetet med att uppdatera ICCs transportregler Incoterms har inletts och i Sverige, liksom i många andra länder, har vi en arbetsgrupp som kommer att stå för förslag på ändringar och uppdateringar. Det är ett digert arbete som…

Läs mer
09
Dec

Iran – an emerging market with huge potential

Dr. Mohammad Nahavandian, stabschef och ekonomisk rådgivare till Irans president Hassan Rouhani, kommer till Handelskammaren på ett exklusivt besök. ICC, Stockholms Handelskammare och Näringslivets Internationella Råd (NIR) anordnar i samband med detta ett frukostmöte fredagen…

Läs mer
29
Nov

Kommittémöte: Marknadsföring

Den 29 november sammanträder kommittén i Marknadsföring för årets första kommittémöte. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Advokat Helén Waxberg, Mannheimer Swartling. Vill du ha mer…

Läs mer
24
Nov

Incotermskurs 24 november

Under denna intensiva heldagsutbildning studeras alla regler i Incoterms® 2010. Deltagarna kommer också att få möjlighet att pröva sina kunskaper på praktiska fall i workshops. Kursen riktar sig till alla som arbetar med den praktiska hanteringen av…

Läs mer
21
Nov

Bridging the Climate Change Policy Gap

Bridging the Climate Change Policy Gap The Paris Agreement recognizes that achieving the necessary reductions in greenhouse gas emissions will require investments of staggering magnitude. The private sector stands ready to contribute, however is facing…

Läs mer
18
Nov

Incoterms Plus – ett event

Varje dag, året runt, levereras varor för tusentals miljarder kronor med Incoterms som säljarens och köparens gemensamma regelverk. Detta unika verktyg för handel har utvecklats genom flera revisioner under de gångna 80 åren. ICC Sweden…

Läs mer
18
Nov

Styrelsemöte ICC Sweden

Svenska ICCs styrelse har kallats till möte den 18 november. Huvudtalare är Statsminister Stefan Löfven.       För mer information, skicka fråga genom följande blankett:

Läs mer
14
Nov

Seminarium: Kommunicera hållbarhet framgångsrikt

The Global Goals: Jakob Trollbäck om att kommunicera hållbarhet ”Få 7 miljarder människor att förstå FN:s 17 hållbarhetsmål” – så löd uppdraget Jakob Trollbäck fick av Richard Curtis och organisationen Project Everyone. Idag har Trollbäcks system…

Läs mer
08
Nov

Sammanträde i ICC:s Immaterialrättskommitté.

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Advokat Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s…

Läs mer
19
Oct

Kommittémöte: CR & Anti-Korruption

Sammanträde i kommittén för CR och Anti-Korruption I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Lena Hök, ‎Hållbarhetschef Skandia. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete är du välkommen att…

Läs mer
12
Oct

Customs and Law Enforcement Training

Identification of counterfeit and pirated goods Brand protection managers are invited to take part in customs and law enforcement training. Format The training will be in the interactive ”speed dating” format where each brand has its…

Läs mer
11
Oct

Kommittémöte: Finansiella tjänster och försäkring

Sammanträde i kommittén för Finansiella tjänster och försäkring I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Advokat Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge. Mer information gällande exakt tid och plats samt gästande talare vid…

Läs mer
10
Oct

Kommittémöte: Digital Ekonomi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ulf Pehrsson, VP Government and Industry Relations, Ericsson. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 24-25 oktober. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad…

Läs mer
07
Oct

Kommittémöte: Miljö & Energi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 13-14 oktober. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete…

Läs mer
06
Oct

Kommittémöte: Skatter

Sammanträde i kommittén för Skatter I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Magnus Johnsson, PwC. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete är du välkommen att…

Läs mer
05
Oct

Seminarium: Affärskultur över gränserna

  I nära samarbete med Mannheimer Swartling erbjuder vi ett seminarium med talare erfarna av komplicerad dynamik vid förhandlingsbordet:   Emotions, Euphemisms or Eloquence – Cross-cultural Negotiations How we humans encounter each other, in good times…

Läs mer
05
Oct

Kommittémöte: Trade Finance

Sammanträde i kommittén för Trade Finance I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Per Johansson, Svenska Handelsbanken. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 7-9 november. Vill du ha mer information om mötet eller…

Läs mer
03
Oct

Kommittémöte: Handelsrätt

Sammanträde i kommittén för Handelsrätt I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Johnny Herre, Justitieråd, Högsta Domstolen. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 13-14 oktober. Vill du ha mer information om mötet eller är…

Läs mer
28
Sep

ICC post-Nairobi business priorities

Besök vårt event på WTO Public Forum där vi diskuterar nästa steg efter framstegen i Nairobi förra året. Vill du ha mer information om eventet är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

Läs mer
15
Sep

Kommittémöte: Handelspolitik

Sammanträde i kommittén för Handelspolitik I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Ulf Pehrsson, VP Government and Industry Relations, Ericsson. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 26 september. Vill du ha mer information om…

Läs mer
13
Sep

Kommittémöte: Trade Finance Policy

Sammanträde i kommittén för Trade Finance Policy I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Cristina Rooth, ‎Legal Counsel, SEB. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete…

Läs mer
12
Sep

Kommittémöte: Skiljedom

Sammanträde i ICC:s Skiljedomskommitté. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Advokat Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 17 september i…

Läs mer
08
Sep

ICC Incotermskurs i Stockholm

Under denna intensiva heldagsutbildning studeras alla regler i Incoterms® 2010. Deltagarna kommer också att få möjlighet att pröva sina kunskaper på praktiska fall i workshops. Kursen riktar sig till alla som arbetar med den praktiska hanteringen av…

Läs mer
30
Aug

World Trade Day 2016

World Trade Day | Boosting the role of global cities for trade and growth It is our pleasure to invite you to the World Trade Day. Welcome to an inspiring afternoon with discussions on the emerging…

Läs mer
23
Aug

Sustainable Transport Forum

DRIVING THE SHIFT – TO A SUSTAINABLE TRANSPORT SYSTEM Join us at the Grand Palais, Paris, on the 23rd August 2016 to help shape the future of sustainable society. From Global Agreements to Global Actions…

Läs mer
05
Jul

ICC i Almedalen 2016

Tillsammans med Rädda Barnen och Skandia anordnar ICC ett event i Almedalen med fokus på näringslivets roll gällande marknadsföring och barns rättigheter. Läs mer här.   Om du frågor kring det här eventet är du välkommen att kontakta…

Läs mer
08
Jun

Kommittémöte: Marknadsföring

Den 8 juni sammanträder kommittén i Marknadsföring för årets första kommittémöte. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Advokat Helén Waxberg, Mannheimer Swartling. Inledningstalare på mötet…

Läs mer
24
May

Seminarium: Brexit vs. Bremain

Brexit vs. Bremain – the business perspective As everybody knows by now, there will be a referendum in the United Kingdom on 23 June about the UK’s continued membership of the European Union. The polls currently show…

Läs mer
09
May

Introduktion till FN:s Global Compact

Som samordnare för FN:s Global Compacts Nordiska Nätverk (GCNN) bjuder ICC Sweden tillsammans med GCNN och Hammarskiöld & Co den 9 maj in till ett utbildningstillfället där du som signatär, blivande signatär eller intresserad av FN:s…

Läs mer
26
Apr

ICC Perspektiv: Dataskydd

Den 26 april bjuder ICC Sverige och SAS Institute in till seminarium för att diskutera EUs nya dataskyddsförordning. Talare på seminariet är John Boswell, Chief Legal Officer samt Executive Vice president hos SAS Institute. Han…

Läs mer
19
Apr

Årsmöte

Årsmötet 2016 med efterföljande lunch, för medlemmar och speciellt inbjudna gäster, går av stapeln tisdagen den 19 april kl 10.30. För frågor om årsmötet, skriv här:    

Läs mer
14
Apr

Kommittémöte: Digital ekonomi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Ulf Pehrsson, Ericsson. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s Kommittéarbete är…

Läs mer
08
Apr

Kommittémöte: Miljö och energi

I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Tord Svedberg, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s…

Läs mer
21
Mar

Kommittémöte: Immaterialrätt

Sammanträde i ICC:s Immaterialrättskommitté. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Advokat Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co. Vill du ha mer information om mötet…

Läs mer
10
Mar

Kommittémöte: CSR

Sammanträde i ICC:s CSR-kommitté. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Kommitténs arbete leds av Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia. Vill du ha mer information om mötet eller är…

Läs mer
08
Mar

Incotermskurs – fullbokad

Kursen är nu fullbokad men hör av dig till info@icc.se om du tänkt anmäla dig/er. Vi vill gärna veta hur stort intresset är för framtida kurser men önskar också få din intresseanmälan för att kunna ersätta eventuella återbud. Under denna intensiva…

Läs mer
08
Mar

Gränsöverskridande dataflöden och dataskydd

ICC ordnar en diskussion om företags skyldigheter och möjligheter gällande dataskydd och att överföra data. Bakgrunden till samtalet är framförallt EU:s nyligen antagna dataskyddsförordning och annan lagstiftning som påverkar företagen. Resultatet ska användas till att…

Läs mer
05
Feb

Styrelsemöte

Den 5 februari 2016 bjuder Svenska ICC:s ordförande Fredrik Cappelen in till styrelsemöte. Mötet gästas av Ulf Kristersson (M) som kommer att hålla ett inledande anförande.

Läs mer
14
Dec

Spelkväll med julstämning!

Välkommen på spelkväll med julstämning! För 15 år sedan instiftades Global Compact av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan med mål att främja ansvarsfullt företagande över hela världen. Global Compact innefattar tio principer kring mänskliga rättigheter,…

Läs mer
07
Dec

Konferens: Internationell tvistlösning i klimatrelaterade konflikter

Under COP21 kommer ICC att arrangera ett seminarium för att diskutera den nuvarande användningen av internationella skiljedomsförfaranden och alternativa tvistlösningsmekanismer inom klimatrelaterade tvister. Seminariet anordnas i samarbete med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, den Permanenta Skiljedomstolen och International Bar Association (IBA). Under…

Läs mer
01
Dec

UN Global Compact – Nordic Network Meeting

Höstens nätverksmöte för FN:s Global Compacts Nordiska Nätverk går av stapeln den 1-2 december 2015 i Helsingfors. Mötets övergripande tema är ‘Global Goals & Local Realities | Responsible Business’. Mötet har redan lockat ca 100…

Läs mer
30
Nov

COP 21

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för COP21, det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska…

Läs mer
30
Nov

Samhället och immaterialrätten – FULLBOKAT

Lunchseminarium Förhållandet mellan immaterialrätten och mänskliga rättigheter genererar intensiva diskussioner. Temat är gränsöverskridande genom att det engagerar akademiker såväl som praktiker, nationellt och internationellt och påverkar i högsta grad näringslivet. Ändå är betydelsen av förhållandet…

Läs mer
27
Nov

Kommittémöte: Marknadsföring

Sammanträde i ICC:s Marknadsföringskommitté. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Mötet kommer att inledas med ett anförande om ofrivillig annonsering på illegala sajter. Logotyper och annonser som…

Läs mer
17
Nov

Årlig ordförandelunch

Svenska ICC:s ordförande Fredrik Cappelen bjuder in alla ordföranden i våra kommittéer till ett gemensamt lunchmöte. I år deltar också vice ordförande Fredrik Persson. Syftet är att utbyta erfarenheter och skapa band mellan olika kommittéer…

Läs mer
11
Nov

Business, Energy, Climate – Före och efter Paris

Miljöminister Åsa Romson och hennes kollega från Luxemburg, Carole Dieschbourg, som också leder EU:s delegation vid förhandlingarna, inleder seminariet med att resonera om läget inför klimatmötet. Vi får därefter kommentarer från andra aktörer. Resten av…

Läs mer
09
Nov

Kommittémöte: CSR

Sammanträde i ICC:s CSR Kommitté. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Läs gärna mer om vårt kommittéarbete här. Till det här mötet är Pär Larshans, CSO, Ragn-Sells inbjuden för att inleda med ett anförande om cirkulär ekonomi.…

Läs mer
21
Oct

Turn your Disputes into Business!

An afternoon about Mediation! Disputes are an unfortunate part of business. They influence the result of the business you are running – directly, as a cost taken or avoided, and indirectly as a goodwill item won or…

Läs mer