• Stockholm
  • 29 Nov, 14.00–16.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår Skiljedomskommitté äger rum i Stockholm den 29 november, kl. 14.00–16.00. Mötet leds av ordförande Therese Isaksson, Westerberg & Partners.

 

För mer information om hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med skiljedomsfrågor, vänligen kontakta policykoordinator Jesper Labardi.