The World Business Organisation

ICC arbetar för att underlätta internationell affärsverksamhet. ICC bidrar på olika sätt till att förenkla handel och gränsöverskridande investeringar. Det kan vara genom att påverka politik och regler av betydelse för möjligheten att handla eller investera. Det kan också vara genom att lösa internationella tvister, genom världens största skiljedomsinstitut, men det kan också vara genom att utveckla praktiskt fungerande standarder och avtalsmallar som företag kan använda i sina affärer. En viktig del i ICC:s arbete är utveckling av frivilliga regler att tillämpa i internationella affärer, en hjälp till självreglering för företagens ansvarstagande för bland annat miljö, klimat och antikorruption.

För att läsa ICC:s globala strategi, klicka här.

Medlemmar inom ICC tillhör en organisation som representerar företag från samtliga sektorer inom alla delar av världen. ICC:s globala nätverk består av över 45 miljoner företag, handelskammare och företagsnätverk i mer än 100 länder.

ICC bildades år 1919, d.v.s. precis efter första världskriget, som ”merchants for peace”. Ledande principer är marknadsekonomi, frihandel och transparens. ICC:s medlemmar är företag av alla storlekar och ur alla branscher samt branschorganisationer. Huvudkontoret ligger i Paris. I de flesta länder finns en nationalkommitté genom vilken landets medlemmar jobbar. Svenska ICC är den svenska nationalkommittén med medlemmar från drygt 200 företag.

Svenska ICC jobbar aktivt för de svenska medlemmarnas intresse av goda handelsmöjligheter och av att främja frihandel som stimulerar en sund ekonomisk utveckling, samtidigt som det gynnar fred och sammanhållning. Läs mer om det svenska arbetet inom olika områden under ”Kommittéer” samt under ”Policy”.

Produktionen blir allt mer specialiserad och internationell. Insatsvaror och insatstjänster i produktionen är i allt högre utsträckning importerade. Insatser och komponenter passerar ofta ett stort antal landgränser innan den slutliga produkten är klar. Vi pratar om globala värdekedjor. Det här innebär att smidig och förutsägbar internationell handel blivit allt viktigare för modern affärsverksamhet. Det innebär att handelshinder och protektionism har blivit skadligare.

Film:   Introducing the International Chamber of Commerce (ICC)

Här kan du se vilka som är medlemmar i ICC Sweden idag.

 

För mer information om vilka frågor ICC Sverige arbetar med hänvisar vi till: