» Vår historia

”Om inte varor korsar gränser, kommer soldater att göra det”

Att internationell handel främjar fred genom att bygga förtroende och tillit över landsgränser har varit Internationella Handelskammarens, ICC:s, drivkraft i mer än 100 år. Det var år 1919, i kaoset och ödeläggelsen efter första världskriget som ICC grundades av den grupp entreprenörer vi brukar kalla ”merchants of peace”. Dessa företagare såg den centrala roll internationell handel hade att spela för att bygga välstånd och skapa nya möjligheter för människor i en värld som tillintetgjorts av krig och fragmentering. När inga gemensamma regler för handel fanns beslöt sig dessa merchants för att upprätta nya.

Efter att ICC grundades i Atlantic City 1919 följde ICC:s första internationella konferens i Paris året därpå. Redan efter den första konferensen hade medlemmarna identifierat handelshinder och börjat utveckla förslag för att underlätta tullprocedurer, förhindra dubbelbeskattning och definiera ramarna för ett internationellt regelbaserat handelssystem. Genom åren har vårt arbete resulterat i både mer harmoniserad handelspolitik globalt och i konkreta verktyg för att underlätta handel över gränser. Tre av våra idag globalt erkända regelverk, rembursreglerna UCP600, Incoterms® och vår Marknadsföringskod släpptes för första gången redan under 1930-talet.

Vill du forska om ICC? I syfte att tillgängliggöra vår historia för fler lät vi under 2022 arkivera stora delar av våra historiska dokument och publikationer hos Riksarkivet. Sök i deras arkiv här »

» Verksamheten 1978–

Varje år sammanfattar vi hur vårt arbete för att främja internationella affärer sett ut. Vill du dyka ner i vilka frågor ICC arbetade med för 20, 30 eller till och med 40 år sedan? Här hittar du våra verksamhetsberättelser från 1978 och framåt!

+ Läs mer