19
Oct

Kommissionsmöte: Customs and Trade Facilitation

Online

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Customs and Trade Facilitation äger rum digitalt den 19 oktober, 2021. Mer information och agenda skickas direkt till medlemmar i kommissionen. Vill du engagera dig i frågor kopplade till Customs…

Läs mer
19
Oct

Kommissionsmöte: CR and Anti-Corruption

Online

Nästa möte i ICC:s internationella kommission CR and Anti-Corruption äger rum digitalt den 19 oktober, 2021. Mer information och agenda skickas direkt till medlemmar i kommissionen. Vill du engagera dig i frågor kopplade till CR and…

Läs mer
19
Oct

Kommissionsmöte: Digital Economy

Online

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Digital Economy äger rum digitalt den 19 oktober, 2021. Mer information och agenda skickas direkt till medlemmar i kommissionen. Vill du engagera dig i frågor kopplade till digital ekonomi? Vänligen kontakta…

Läs mer
20
Oct

Kommittémöte: Marknadsföring

Online

Nästa möte i ICC Sveriges kommitté Marknadsföring äger rum den 20 oktober, kl. 10.00–11.30. Under mötet kommer kommitténs nya ordförande att introduceras och nuvarande ordförande Helén Waxberg kommer att tackas av, som framgent blir kommitténs…

Läs mer