22
Oct

Kommittémöte: Skatter

Stockholm

Vilka förändringar av internationella skatteregler för företag är särskilt viktiga för internationell handel – och därmed för internationellt verkande företag? Lena Johansson och Krister Andersson arbetar på ett nytt projekt som syftar till att öka…

Läs mer
23
Oct

Kommitté: Trade Finance Policy

Stockholm

Diskussioner om gemensamma policyfrågor och omvärldsförändringars betydelse för trade finance och banksektorn. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Läs mer
25
Oct

Kommittémöte: Finansiella tjänster och Försäkringar

Stockholm

Skiljer sig finanssektorns hållbarhetsarbete från andra sektorers? Finns det risk för att arbetet är spretigt och olika regleringsinitiativ istället skapar otydlighet? Kan ett finansföretag välja några hållbarhetsmål och arbeta mer med dessa? Malou Larsson Klevhill,…

Läs mer
03
Nov

Incoterms 2020 KURS

Stockholm

Söker du kurstillfällen till de nyligen lanserade och nyutkomna Incoterms 2020-reglerna? Se www.incoterms.se för mer information och bokning av kurs!! ICC anordnar heldagsutbildningar och företagsinterna kurser i de nya Incoterms® 2020-reglerna. Tillfälligt har vi även halvdagskurser…

Läs mer
04
Nov

Kommittémöte: Hållbarhet

Stockholm

CSR, anti-korruption, miljö, energi och cirkulär ekonomi. COP 25närmar sig – hur förbereder sig näringslivet? Samtal med näringslivets Focal Point i UNFCCC. Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete,…

Läs mer