Policy

En av ICC:s huvuduppgifter är att påverka beslutsfattare på global, regional och nationell nivå i alla frågor som rör internationella affärer och investeringar. Detta policyarbete sker genom framtagande av policydokument, remissvar, uppvaktningar och dialog med berörda organ. De globala policydokument som tas fram har genomgått en omfattande förankringsprocess där de över 90 nationalkommittéerna är inblandande.

ICC:s policy kommer till utryck i olika policydokument och nationellt lämnar vi även remissvar. På den här sidan kommer vi att samla våra policydokument på den här sidan, vidare hänvisar vi även till vårt internationella dokumentcenter.