• Online
  • 19 Oct, 14.00 – 17.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Digital Economy äger rum digitalt den 19 oktober, 2021. Mer information och agenda skickas direkt till medlemmar i kommissionen.

Vill du engagera dig i frågor kopplade till digital ekonomi? Vänligen kontakta oss.