Nästa möte i ICC Sveriges kommitté Digital Ekonomi äger rum den 6 oktober, kl. 14.00–16.00.  Temat för mötet är utvecklingen inom EU med särskild tonvikt på lagförslagen Digital Services Act respektive Digital Markets Act. Kommittén leds av ordförande Sara Övreby, Samhällspolitisk chef, Google Sverige, och vice ordförande Axel Tandberg, Senior Advisor, Legal Works.

Om du vill veta mer om mötet eller om hur du engagerar dig i kommittén, vänligen kontakta oss.