• 05 Nov, 10.00–10.45 (CET) / 9.00–9.45 (GMT)
  • Pris: Gratis-event

Under COP26 kommer vi löpande att arrangera BINGO-briefings (Business and Industry NGOs). Dessa sessioner erbjuder en möjlighet att bidra till utvecklingen av näringslivets inspel till förhandlingarna. Dessutom är det en chans att diskutera utvecklingen med andra näringslivsrepresentanter och branschorganisationer, få uppdateringar om bilaterala möten och inbjudningar till talarmöjligheter. BINGO-briefings kommer preliminärt att äga rum i ett hybridformat följande datum: 3, 4, 5, 8, 10 och 12 november, kl. 9.00–9.45 (GMT). De digitala sändningarna kommer att ske via en stängd session på ICC:s virtuella plattform Make Climate Action Everyone’s Business. Briefings är öppna för näringslivsrepresentanter – för att få en länk till mötena, vänligen kontakta kajsa.persson-berg@icc.se