Nästa möte i kommittén Marknadsföring äger rum den 9 mars kl. 10.00. Mötet leds av ordförande Maria Mossenberg, L’Oréal, och vice ordförande Helén Waxberg, Waxberg Law.

Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta