• Online
  • 19 Oct, 14.00-16-30
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission CR and Anti-Corruption äger rum digitalt den 19 oktober, 2021. Mer information och agenda skickas direkt till medlemmar i kommissionen.

Vill du engagera dig i frågor kopplade till CR and Anti-Corruption? Vänligen kontakta oss.