• Online
  • 04 May, 14.00-17.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella Commission on Digital Economy äger rum den 3 maj.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.