Höstens möte i Skiljedomskommittén äger rum den 7 oktober, 2021. Kommittén leds av ordförande Therese Isaksson, Partner, Westerberg & Partners, och  vice ordförande Patricia Shaughnessy, docent, Stockholms universitet.

Syftet med kommitténs möten är att ta initiativ till och informera om pågående projekt och arbete inom ICC:s skiljedomsarbete globalt. Höstens möte kommer även att inkludera avtackning av avgående ordförande Robin Oldenstam, Partner på Mannheimer Swartling.

Vänligen notera att mötet endast är öppet för anmälda ledamöter. Vill du vara med i kommittén, eller har frågor om mötet? Vänligen kontakta oss.