• Digitalt
  • 23 Sep, 13.00 - 20.00
  • Pris: Gratis-event

Fem år efter att FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 markerar
2020 inledningen på det s.k. Decade of Action. Samtidigt står världen just
nu inför nya och oförutsedda utmaningar, och somliga tror att nedgången
i den globala ekonomin även kommer att hindra stora delar av
hållbarhetsarbetet globalt.

Å andra sidan har krisen lyft fram ett nytt slags ledarskap: en generation
av företagsledare och experter som förstår att det inte finns några framgångsrika
företag i en värld som gått om intet. Dessa personer använder de globala målen
som en hävstång för att hitta långsiktiga hållbarhetslösningar och åtgärda de
svagheter som 2020 tydligt riktat strålkastarskenet mot: klimatförändringar och
miljöförstöring; social ojämlikhet och ekonomisk exkludering.

SDG Business Forum 2020 arrangeras digitalt i samband med öppnandet av
FN:s generalförsamling. Forumet utgör en plattform för diskussioner om näringslivets
roll i den globala ekonomin och i att skapa långsiktiga lösningar för en hållbar framtid.

SDG Business Forum arrangeras av ICC, UN DESA och FN:s Global Compact.
ICC:s medlemmar deltar kostnadsfritt.
Vänligen kontakta Emma Nordin för mer information om registrering.