Den 7 mars hålls Kommittémöte i CR & Anti-Korruption. I kommittén ingår representanter ifrån ICC:s medlemsföretag. Kommitténs arbete leds av Lena Hök, Skandia. Mötet hålls inför kommissionsmötet den 8 mars.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Namn på event (obligatoriskt)