• Online
  • 14 Jun, 13.30–14.00
  • Pris: Gratis-event

Med anledning av en sent inkommen Opinion och ett extrainsatt kommissionsmöte sammanträder vår Trade Finance-kommitté den 14 juni. Under mötet kommer det svenska kommitténs ställning till den inkomna frågeställningen att diskuteras. Mötet sker digitalt och leds av ordförande Ylva Westlund, Senior Trade Finance Specialist, Swedbank.

Om du är intresserad av att delta i någon av våra policykommittéer, vänligen kontakta ICC Sveriges kansli.