• Online
  • 10 Jan, 15.00
  • Pris: Gratis-event

ICC:s internationella arbetsgrupp Cyber Security lanserade nyligen sin issue brief: Call for Government Action on Cyber Security som visar på de cybersäkerhetsrisker som företag ställs inför. Pappret adresserar den stora ekonomiska kostnad och samhällspåverkan som brott på internet har och vilka skyndsamma åtgärder beslutsfattare måste ta för att vända den dystra utvecklingen.

Detta digitala rundabordssamtal kommer att ta avstamp i pappret för att diskutera hur ICC bäst positionerar sig för att främja en global ansats kring policyfrågor som rör cybersäkerhet. Slutsatserna från samtalet kommer bl.a. ligga till grund för ICC:s inspel till pågående diskussioner om cybersäkerhet inom FN:s generalförsamling.

Det här är ett slutet evenemang. Om du är intresserad av att delta, vänligen hör av dig till  senast den 4 januari 2022.