• Brunnsgatan 2
  • 23 Nov, 8:30 -10:40 med frukost
  • Pris: Gratis-event

Cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. En smartare ekonomi. I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är mindre. En cirkulär ekonomi skapar också möjligheter till tillväxt samt nya typer av jobb och företag. I en cirkulär ekonomi har resurssnåla och giftfria företag konkurrensfördelar.

Men hur funkar det i egentligen och kan man faktiskt handla med material, som avfall, på ett lönsamt sätt?

Det här är de frågor som detta seminarium kommer att ta upp och diskutera.

 

Talare

Moderator: Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells

  1. Lars Lindén, group CEO, Ragn-Sells
  2. Åsa Stenmarck,  tf enhetschef, Klimat och hållbara samhällssystem, IVL
  3. Christina Nordin, nationell delegation för cirkulär ekonomi, Näringsdepartement
  4. Caroline Ankracrona, projektledare, IVA

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev: