Nästa möte i vår kommitté för Digital ekonomi äger rum i Stockholm den 16 maj, kl. 10.00–12.00. Mötet leds av ordförande Sara Övreby, Samhällspolitisk chef på Google.

För mer information om hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med hållbarhet, vänligen kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.