• Online
  • 10 Mar,
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Commission on Intellectual Property äger rum digitalt den 10 mars, 2021. På mötet kommer bl.a. Kommissionens nya projekt för 2021, däribland uppdateringen av ICC:s Innovation principles, översättningar och regionala lanseringar av IP Roadmap samt kommissionens arbete inom AI, att diskuteras.  Om du är intresserad av att delta i någon av ICC:s nationella kommittéer eller internationella kommissioner, kontakta oss.