Internationella handelskammaren och Mannheimer Swartling
inbjuder till seminarium med anledning av Nobelpriset i ekonomi 2016

Kontraktsteori i praktiken
– hur påverkar Nobelpriset i ekonomi vårt sätt att skriva avtal?

Årets Nobelpris i ekonomi (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) gick till Oliver Hart och Bengt Holmström ”för deras bidrag till kontraktsteorin”. Årets pristagare har utvecklat en generell tankeram för att analysera frågor rörande utformningen av kontrakt, som bonusprogram för företagsledningar, självrisker i försäkring, och privatisering av offentliga verksamheter. Det är frågor som jurister och alla andra som skriver avtal kan relatera till och kanske rent av begripa.

Tyvärr kan vi inte erbjuda en föreläsning med pristagarna, men vi erbjuder i stället ett seminarium där professor Per Strömberg, ordförande för priskommittén, presenterar pristagarna och deras forskning. Baserat på denna presentation kommer en erfaren grupp av affärsjurister med olika perspektiv att presentera och diskutera varför och hur kontraktsteori påverkar vårt sätt att skriva avtal i praktiken.

Tisdagen 24 januari 2017 | kl. 16.00 – 19.00 (Kaffe och registrering från kl. 15.30) | Brunnsgatan 2

LADDA NER PROGRAMMET HÄR

Anmälan