Vill du veta mer om arbetet i ICC:s världsledande tvistlösningsinstitut och hur du kan förbättra dina chanser att få uppdrag som skiljedomare i ICC:s förfaranden?

Nu har vi glädjen att bjuda in till en gemensam nordisk delegationsresa till vår internationella Skiljedomstol i Paris. Under resan kommer deltagare från medlemmar i ICC Danmark, ICC Norge, ICC Finland och ICC Sverige att få möjlighet att bl.a. träffa Skiljedomstolens ordförande Claudia Salomon, diskutera policyutveckling med representanter för den globala Skiljedomskommissionen samt möjlighet att ställa frågor till sekretariatet för såväl Skiljedomstolen som vårt internationella center för alternativ tvistlösning.

Resan riktas till alla med intresse av tvistlösningsfrågor och utgör ett perfekt tillfälle att fördjupa sina kunskaper om förfaranden under ICC:s regler. Antalet platser är begränsat. Vid stort bokningsintresse har anställda hos ICC:s medlemmar förtur.

Anmälan