• Online
  • 12 May, 14.00–16.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella Commission on Commercial Law and Practice äger rum den 12 maj.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.