• Online
  • 02 Feb, 10.00–11.00
  • Pris: Gratis-event

FN har nyss inlett en tvåårig process för att förhandla fram ett globalt fördrag om cyberbrottslighet. Förhandlingarna löper parallellt med uppdateringen av den redan existerande Budapestkonventionen om IT-brottslighet, som bl.a. Sverige har skrivit under. Förhandlingarna har tillkommit på ryskt initiativ och det utkast på fördrag som har presenterats av initiativtagarna riskerar inte bara att duplicera redan existerande ramverk utan också att bl.a. medföra väldigt omfattande skyldigheter för företag i alla led att lagra data över internettrafik.

Under mötet kommer Rene Summer, Director Government & Industry Relations, Ericsson tillika ordförande för ICC:s internationella arbetsgrupp inom cybersäkerhet att ge en bakgrund till FN-förhandlingarna och hur diskussionerna går inom ICC internationellt i frågan. Carolina Dackö, Partner, Mannheimer Swartling ger oss även en genomgång över hur svensk lagstiftning kring cybersäkerhet ser ut i dagsläget och hur den förhåller sig till Budapestkonventionen, följt av diskussion kring hur ICC bäst bör positionera sig i frågan.

Om du eller en kollega vill delta i mötet, vänligen kontakta alfred.ram@icc.se senast den 31 januari COB.