Skiljer sig finanssektorns hållbarhetsarbete från andra sektorers? Finns det risk för att arbetet är spretigt och olika regleringsinitiativ istället skapar otydlighet? Kan ett finansföretag välja några hållbarhetsmål och arbeta mer med dessa?

Malou Larsson Klevhill, Universitetslektor, Luleå tekniska universitet berättar om lagstiftning och forskning om gröna obligationer. Vad är framtaget och hur ser nuvarande arbete ut? Ann-Charlotte Eliasson, Head of Nordic Fixed Income Listings, Nasdaq, berättar om Nasdaqs arbete för att stötta investerare och företag att skilja mellan en “grön” investering och andra investeringar.

Därefter följer en panel med Robert Vicsai, Hållbarhetsspecialist, Storebrand Asset Management, Marie Baumgarts, Head of Sustainability, SEB, Malou Larsson Klevhill och Ann-Charlotte Eliasson.

Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Anmälan