• Digitalt
  • 10 Dec, 10.00 - 12.00
  • Pris: Gratis-event

Kommittén för Internationell Handel bevakar den handelspolitiska utvecklingen nationellt och internationellt och arbetar för globala regler för handel och investeringar som underlättar hållbara internationella affärer. Frågor som avhandlas är bl.a. exportrestriktioner och handelshinder, hur handelspolitiken kan stärka små och medelstora företag, utvecklingen inom Världshandelsorganisationen (WTO) samt EU:s handelspolitik. Kommittén lyfter också frågor från andra områden som har en direkt inverkan på möjligheten att handla och investera internationellt.

 

Vill du veta mer? Kontakta medlemskoordinator Emma Nordin.