The Global Goals: Jakob Trollbäck om att kommunicera hållbarhet

”Få 7 miljarder människor att förstå FN:s 17 hållbarhetsmål” – så löd uppdraget Jakob Trollbäck fick av Richard Curtis och organisationen Project Everyone. Idag har Trollbäcks system revolutionerat kommunikationen runt de globala målen. Vi har fått ett tydligt världsomfattande språk som hjälper oss att fokusera arbetet för en bättre värld.

Den 14 november kl. 15.00 bjuder ICC Sweden in näringslivet till att lyssna på Jakob Trollbäck berätta om hur man utvecklade ett tungt FN-dokument med 17 mål och 169 delmål till det mer lättförståeliga periodiska system av 17 mål vi ser idag, och vilka utmaningar man stötte på på vägen.

Jakob Trollbäck kommer även att tala om hur företag och organisationer bättre och mer framgångsrikt kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete både internt och externt.

Efter Jakobs tal bjuds ni även in att delta i efterföljande mingel.

Eventet är kostnadsfritt för medlemmar i ICC Sweden

Osäker på om ditt företag är med i ICC Sweden? Klicka här.

Anmälan