• Brunnsgatan 2
  • 26 Apr, 10:30 - 11:45
  • Pris: Kostnadsfritt för ICC-medlemmar

Den 26 april bjuder ICC Sverige och SAS Institute in till seminarium för att diskutera EUs nya dataskyddsförordning.

Talare på seminariet är John Boswell, Chief Legal Officer samt Executive Vice president hos SAS Institute. Han har stor erfarenhet på området och har haft nära kontakt med beslutsfattare i EU för att ge det globala mjukvaruföretagets syn på den nya förordningen.

Digitaliseringen har öppnat nya möjligheter att producera och att bedriva handel, men hur påverkas företag av EUs nya dataskyddsförordning? Den nya förordningen handlar mycket om personskyddet när det gäller data och företag är oroliga för att skyddsreglerna har utformats på ett sätt som gör att de i onödan kommer att begränsa företags möjligheter att utnyttja digitaliseringens fulla potential. Stämmer det? Hur kommer förordningen att fungera praktiskt?

John Boswell kommer på ett praktisk och erfaret sätt beskriva hur ett globalt ledande mjukvaruföretag betraktar EUs nya dataskyddsförordning. Lena Johansson, Generalsekreterare ICC Sverige kommer också att presentera de arbeten som ICC har tagit fram på området.

Ej-medlem och intresserad av att delta? Vänligen ta kontakt med erik.josefson@icc.se

Registrering från kl: 10.15

Varmt Välkomna!

Anmälan