• Stockholm
  • 09 Oct, 10.00–12.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår kommitté Trade Finance äger rum i Stockholm den 9 oktober, kl. 10.00–12.00. Mötet leds av ordförande Candan Stam, Senior Product and Project Manager, Danske Bank.

För mer information om hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med trade finance-frågor, vänligen kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.