• Online
  • 19 Oct, 13.00-16.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Customs and Trade Facilitation äger rum digitalt den 19 oktober, 2021. Mer information och agenda skickas direkt till medlemmar i kommissionen.

Vill du engagera dig i frågor kopplade till Customs and Trade Facilitation? Vänligen kontakta oss.