Höstens kommittémöte Immaterialrätt äger rum 25 november kl. 15.00-17.00. Under kommittémötet ges en uppdatering från Justitiedepartementet om vilka aktuella immaterialrättsfrågor som de just nu arbetar med, däribland EU:s upphovsrättsdirektiv. Ledamöterna får även ta del av en presentation från Kommerskollegium om immaterialrättsfrågor i förhållande till internationell handel med fokus bl.a. på Kina, Indien och Storbritannien efter Brexit.

Om du vill veta mer om mötet eller om hur du engagerar dig i kommittén, vänligen kontakta oss.