• 25 Apr, 14.00–17.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår internationella kommission Global Environment & Energy Commission äger rum digitalt den 25 april.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.