• Digitalt
  • 01 Dec, 15.00 - 17.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission för Marketing & Advertising sker digitalt den 14 oktober 2020.

Vill du delta i mötet, eller veta mer om hur ICC arbetar med  marknadsföringsfrågor? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.