Digitalisering är en drivande faktor för globalisering – frågan är vad det finns för risker när verksamheter blir alltmer uppkopplade. Varför måste en vitvarutillverkare ta hänsyn till cyberrisker, och hur arbetar försäkringsbolagen med detta område?

I maj i år genomfördes Wannacry, en cyberattack som över en helg nådde 150 länder. Attacken visade tydligt att digitalisering, trots dess oumbärlighet för öppenhet och utveckling, också innebär en hel del risker. Att återställa och trygga säkerheten i databaser kostar tid — och tid är pengar. Går det att försäkra sig mot cyberrisker?

ICC Sweden bjuder nu in till ett frukostseminarium om cyberrisker och cybersäkerhet i affärsverksamhet. Talare är Lennart Edström, VP Group Risk Management på Electrolux, och Henrik Rydén, VD på försäkringsmäklaren JLT Northern Europe.

Seminariet startar kl. 8.30. Frukost och registrering från kl. 8.00

Anmälan