• 12 May, 14.00–16.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Commercial Law & Practice äger rum 12 maj.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.