ICC Sweden i samarbete med Mannheimer Swartling bjuder in till seminarium med anledning av Nobelpriset i ekonomi 2018.

Årets ekonomipristagare har utvecklat metoder för att besvara några av vår tids mest avgörande och utmanande frågor om hur vi skapar hållbar tillväxt och globalt välstånd. De har vidgat vyerna för ekonomisk analys genom att konstruera modeller som visar hur marknadsekonomin växelverkar med klimatet och hur kunskap och innovationer driver teknisk utveckling. Användningen av dessa analysmodeller påverkar i högsta grad förutsättningarna för långsiktiga investeringar i miljöteknik, utbildning och FoU. Det här är frågor som jurister och alla andra som är aktiva i svenskt näringsliv behöver kunna relatera till och kanske rent av begripa.

Tyvärr kan vi inte erbjuda en föreläsning med pristagarna, men vi erbjuder istället ett seminarium som inleds med att Lars Heikensten berättar om Nobelstiftelsen och dess verksamhet. Därefter kommer professor John Hassler, sakkunnig i priskommittén, att tillsammans med Klas Eklund, Senior Economist på Mannheimer Swartling, presentera pristagarnas forskning. Baserat på denna presentation kommer en erfaren grupp av panellister med olika perspektiv att diskutera varför och hur ekonomiska modeller påverkar deras arbete med miljöfrågor.

Läs mer här: MSA+ICC Nobelpriset

För frågor: kontakta info@icc.se

Foto: Henrik Montgomery/TT
Anmälan