• Online
  • 10 Dec, 14.00-16.30
  • Pris: 0

ICC’s International Integrity & Anti-Corruption Conference 2021

Hur kan företag och regeringar gemensamt skapa förtroende för att stärka arbetet mot korruption? Fredagen den 10 december arrangerar ICC Nederländerna den årliga International Integrity & Anti-Corruption Conference. Det senaste året har visat hur förtroendet mellan parter som näringsliv, regeringar och civilsamhälle minskat, vilket negativt inverkat på viljan att samarbeta i globala frågor som exempelvis antikorruption. Årets tema “Restoring Trust, Revitalising Economies” fokuserar därför på hur man kan återställa förtroendet och därmed accelerera arbetet för att bekämpa globala korruptionsutmaningar.

Konferensen sker digitalt och ICC:s medlemmar är välkomna att delta, anmäl er via länken nedan.

Anmälan