Den 31 Maj bjuder ICC in till ett frukostseminarium om Brexit ur ett svenskt handelsperspektiv. Mats Ringborg och Peter Kleen har för Global Utmaning gjort rapporten ”Brexit: Trade Policy Implications and Challenges – A Swedish Perspective”. Nu kommer de till ICC och ger en presentation av rapporten, i vilken de analyserar ett antal policyimplikationer och utmaningar som uppstår när Storbritannien lämnar EU.

Mats Ringborg, som är pensionerad diplomat, har bl.a. varit chef på enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad på utrikesdepartementet samt svensk OECDambassadör.

Peter Kleen är handelspolitisk analytiker och var 1992-2004 generaldirektör för Kommerskollegium. Han är Senior Fellow på den brysselbaserade tankesmedjan ECIPE. Både Mats och Peter är rådgivare hos den Stockholmsbaserade tankesmedjan Global Utmaning.  

Vid frågor kontakta info@icc.se

Anmälan