• 23 Apr,
  • Pris: Gratis-event

Mötet i ICC globala kommission Commercial Law and Practice, planerat att hållas 23 April i Paris,
kommer nu att hållas digitalt. För mer information om deltagande, kontakta Emma Nordin.