Nästa kommissionsmöte i vår internationella Commission on Intellectual Property äger rum den 17 maj.

För mer information om hur du kan engagera dig i någon av våra kommittéer eller kommissioner, vänligen kontakta oss.