• Digitalt
  • 22 Oct, 13.00 - 15.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Commercial Law & Practice sker digitalt den 22 oktober 2020.

Fokus för mötet är bland annat modelkontrakt för start-ups, EU:s agenda för digitalisering och ICC:s Digital Standards Initiative.

Vill du delta i mötet, eller veta mer om vad ICC gör på skatteområdet? Vänligen kontakta vår medlemskoordinator, Emma Nordin.