Det globala handelslandskapet blir allt mer komplext för företag att navigera. Geopolitiska spänningar förvärras och nationella säkerhetsfrågor ges ökad tonvikt. Digital handel och framväxande teknologier omformar handeln, och behovet av att hantera klimatförändringarna och möjliggöra hållbar utveckling på en global skala blir allt mer akut. I ljuset av detta är WTO och det multilaterala handelssystemet viktigt för att säkerställa stabilitet såväl som förutsägbarhet, och för att tillhandahålla globala handelsregler som är anpassade för 2020-talet och de möjligheter och utmaningar som företag står inför. Det råder enighet om att WTO behöver reformeras för att kunna fullgöra dessa uppgifter. Men hur ser framtiden för WTO ut och vad behöver företagen?

Tillsammans med TradeExperettes har vi nu glädjen att bjuda in till ett rundabordssamtalmed möjligheten att diskutera WTO:s framtid direkt med Anabel Gonzalez, biträdande generaldirektör, WTO, Cecilia Malmström, Senior Fellow, Peterson Institute for International Economics (PIIE) och Hanna Norberg, Founder & President, TradeExperettes. Diskussionen modereras av Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige.

Intresserad av att delta?
Anmäl intresse till fanny.thornqvist@icc.se senast 28 april COB.

Begränsat antal platser. Bekräftelse på deltagande och underlag för diskussionen skickas ut under första veckan i maj.