CSR, anti-korruption, miljö, energi och cirkulär ekonomi. COP 25närmar sig – hur förbereder sig näringslivet? Samtal med näringslivets Focal Point i UNFCCC.

Vill du ha mer information om mötet eller är intresserad av ICC:s kommittéarbete, skriv till icc@icc.se eller emma.nordin@icc.se.

Anmälan