• 22 Sep, 10.00–12.00
  • Pris:

Nästa möte i kommittén för Trade finance äger rum digitalt den 22 september kl. 10.00. Mötet leds av ordförande Ylva Westlund från Swedbank.

Om du är intresserad av att ingå i kommittén, vänligen kontakta alfred.ram@icc.se

Anmälan