• Stockholm
  • 16 Apr, 13.00-15.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i vår kommitté Handel & investeringar äger rum i Stockholm den 16 april, kl. 13.00–15.00. Mötet leds av ordförande Paul Palmstedt, Head of External Corporate Communications & Affairs på Electrolux AB, samt vice ordförande Carolina Dackö, Partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

För mer information om hur du kan engagera dig i ICC:s arbete med handel & investeringar, vänligen kontakta policyansvarig Henrik Blomqvist.