• Online
  • 17 Mar, 14.00–17.00
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella kommission Environment & Energy äger rum digitalt den 17 mars, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges kommitté Hållbarhet. Om du är intresserad av att delta i någon av ICC:s nationella kommittéer eller internationella kommissioner, kontakta oss.