• Stockholm
  • 09 May, 10.00 - 15.30
  • Pris: Medlem ICC och GCNN kostnadsfritt. Övriga 800:- + moms

Som samordnare för FN:s Global Compacts Nordiska Nätverk (GCNN) bjuder ICC Sweden tillsammans med GCNN och Hammarskiöld & Co den 9 maj in till ett utbildningstillfället där du som signatär, blivande signatär eller intresserad av FN:s Global Compacts 10 principer är välkommen att delta.

Utbildningen är framtagen för att belysa hur man aktivt agerar efter undertecknandet av Global Compact. Fokus under utbildningen kommer att ligga på hur företag praktiskt kan använda principerna och hur de kan implementeras i verksamheten.

Utdrag ur programmet:

  • Global Compacts organisation, bakgrund och historik
  • Vad är en COP, COE, Grace Letter och Express-COP? Vad kostar det? Hur får jag använda FN:s logotyp? Vad måste jag göra för att bli signatär? På vilket språk ska jag rapportera? Hur justerar jag vår rapporteringscykel så att den stämmer överens med övrig rapportering?
  • Företagsexempel: Från principer till implementering och företagskultur
  • Hållbarhet i leverantörskedjan – hur gör man?
  • Anti-korruption i praktiken – var börjar vi och vad finns det för verktyg tillgängliga?

Genom att lyssna på föredrag av erfarna praktiker, delta i diskussioner samt praktiska moment erbjuds du som deltagare handfasta verktyg samt en förståelse för mervärdet av att vara signatär av FN:s Global Compact. Delta i utbildningen för att inspireras till att ta hållbarhetsarbete och rapportering till ytterligare nivåer.

För mer information kontakta erika.eriksson@icc.se.

 

 

Anmälan