• Online
  • 03 Feb, 15.00
  • Pris: Gratis-event

I arbetet med att utveckla policy som underlättar handel arbetar ICC nära olika regionala och internationella organisationer. En sådan organisation är OECD, i vilken vi bland annat diskuterar utvecklingen för policyområden som skatter och digital ekonomi. Just nu ser vi över möjligheterna att stärka samarbetet ytterligare. Vi är därför glada att kunna bjuda in ett begränsat antal medlemmar till en briefing med OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann. Tillsammans med ICC:s globale generalsekreterare John Denton kommer Mathias Cormann att diskutera formerna för ett möjligt fördjupat samarbete samt vilka prioriteringar som ligger på OECD:s bord under Cormanns mandatperiod.

Briefingen äger rum digitalt för ett begränsat antal medlemmar. Om du är intresserad av att delta, vänligen kontakta info@icc.se