• 01 Dec,
  • Pris: Gratis-event

36th Annual Meeting of the ICC Institute of World Business Law

Det 36e årsmötet för ICC Institute of World Business Law kommer att ägna sig åt expertavgöranden och Dispute Boards som alternativa sätt att förhindra och lösa tvister.

Expertavgöranden har en lång tradition i både civila och vanliga rättsinstanser och används i ökande grad i olika kontexter – alltifrån byggbranschen till förvärvsdispyter. På konferensen kommer ett tema vara expertavgörandens viktigaste egenskaper, hur de kan appliceras på den moderna handelsverkligheten samt dess interaktion med internationell handelsskiljedom. Vidare kommer konferensen även trycka på dess fördelar som förhindrande av tvister och uppgörelseteknik. Man kommer också peka på expertavgörandens fallgropar och hur lämpliga kontrakt kan minska riskerna i att använda dem.

Dispute Boards har funnits länge, men deras fördelar går ofta obemärkta. Eftermiddagssessionen ämnar kontextualisera Dispute Boards och är vikt åt en hands-on approach för att ge en större förståelse för processen och dess växande roll i världen.

Var kommer Dispute Boards från? Varför beskrivs de som en in situ justice? Är byggprojekt med en Dispute Board mer framfångsrika sett både till tid och till kostnad? Varför är Dispute Boards attraktiva för multinationella agenturer och finansinstitut? Hur verkar domstolar för att framhäva processen?

 

Konferensen äger rum i Paris den 1 december. Programmet hittar du här.

Medlemmar i ICC Sweden får rabatt. Fyll i kontaktformuläret nedan för att erhålla rabattkoden.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Namn på event (obligatoriskt)