• Online
  • 27 May, 13.00-15.30
  • Pris: Gratis-event

Nästa möte i ICC:s internationella Commission on Corporate Responsibility and Anti-corruption äger rum digitalt den 27 maj, 2021. De frågor som diskuteras i kommissionen hanteras på nationell nivå inom ICC Sveriges hållbarhetskommitté. Om du är intresserad av att delta i någon av ICC:s nationella kommittéer eller internationella kommissioner, kontakta oss.